Artikel för So-dagarna 2019 Mobile Stories - SO-dagarna 2019

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

SO-dagarna 2019

Möt Jenny Sköld & Lotta Bergseth - Grundare av Mobile Stories

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

Intervju med talare från SO-dagarna 2019

 

Vad är Mobile Stories?

Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform som hjälper unga att ta större plats i samhällsdebatten. Eleverna lotsas genom den journalistiska processen och tränar samtidigt källkritik i skarpt läge. Ämneskunskaperna fördjupas och perspektiven vidgas. Skolarbetet blir på riktigt.

Hur kan man koppla SO-undervisningen till aktuella frågor i samhället?

Att ha som rutin att med jämna mellanrum börja sin lektion med att ta del av och diskutera nyheter är ett sätt att skapa en förståelse för samhället. Elever på Västervik gymnasium har deltagit i ett projekt där de varje vecka hade måndagsmöte där veckans nyheter diskuterades. I ett samtal med oss formulerade de sig så här:

”Man tar mycket mer del av nyheter nu och har lättare att förstå. Det är också lättare att det blir som ett schema av händelser, där varje händelse leder till en annan. Något som händer nu kanske har sin början för flera hundra år sedan. När man lärt sig känna igen mönster bli nyheter som händer i dag mycket mer intressant.”

Att arbeta som journalist är ett roligt, engagerande och effektivt sätt att lära sig om ett ämne, men också att orientera sig i samhället. Låt eleverna arbeta med sina uppgifter på samma sätt! Att ta reda på vem som fattar besluten, hur och vilka som berörs, vem i samhället som är expert på vad är också ett bra sätt att orientera sig i samhället. Detta utmanar dessutom eleverna att lära sig skaffa kontakter och våga ställa nyfikna frågor.

Hur kan man använda sig av Mobile Stories för att utveckla SO-undervisningen?

Med Mobile Stories kan lärare och elever få vägledning i hur en artikel skapas och vilka lagar och etiska regler som gäller vid publicering på nätet. I verktyget finns också ett ”redaktionellt filter” som består av checkfrågor kopplat till varje artikeltyp, ett läge för kamratgranskning och för redaktören (lärarens) godkännande innan eleven själv kan välja att publicera på Mobile Stories medieplattform. Med den stöttning eleverna får i verktyget kan de känna sig trygga i att ta sig ut på fältet, IRL eller på nätet, och inhämta kunskap för att sedan berätta för andra i ett offentligt sammanhang. Men vetskapen om att fler ska läsa, lyssna eller titta på det man skapat leder också till dagliga diskussion om t ex upphovsrätt, yttrandefrihet och olika källors trovärdighet. Det så viktiga källkritiska förhållningssättet, som nu är ett tydligt inslag i läroplanen, kommer på ett naturligt sätt genomsyra undervisningen. Detta eftersom eleven  själv får söka efter källor, reflektera över varför de är trovärdiga och sedan ta ansvar för sina publiceringar gentemot läsare.

Vad kommer er föreläsning att handla om och vilka kunskaper får deltagarna med sig?

Vår föreläsning kommer att utgå ifrån SO-lärares vardag och hur det går att skruva på de moment som ändå måste checkas av i läroplanen. Vi går igenom de pedagogiska vinster vi får genom att använda journalistiska metoder i klassrummet och ger exempel från våra Mobile Stories-skolor på hur det rent praktiskt kan gå till. Och så kommer deltagarna förstås att få testa på att skapa en egen artikel!

Läs mer och anmäl dig till SO-dagarna 2019 här!

 

Namn:

Jenny Sköld & Lotta Bergseth

Sysselsättning:

Journalister och grundare av Mobile Stories

Talarpass:

Att utveckla SO-undervisningen med digitala verktyg – hur kan du använda dig av Mobile Stories?