Utbildningar

 

Ventilationsmätteknik, fördjupningskurs

Pris: 1 SEK, 2 dagar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 9107

För att kunna verifiera och validera inneklimat, prestanda på återvinning med mera krävs allt mer och mer mätteknik. Detta är i alla sammanhang i vårt samhälle och inom all teknik i byggnader och tekniska system. I fördjupningskursen Ventilationsmätteknik får du en djupare inblick i hur du kan nyttja mättekniken i större utsträckning samt hur du verifierar att mätningen är korrekt utförd.

Deltagare

Fastighetstekniker, fastighetsingenjörer, arbetsingenjörer, VVS-projektörer, tekniska projektledare, byggnadsingenjörer, injusteringspersonal, OVK-besiktare och energibesiktare.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha kunskaper motsvarande kursen ”Ventilationsmätteknik, Grundkurs”. Det krävs också goda kunskaper i matematik (gymnasienivå).

Syfte

Efter kursen har du fått fördjupade kunskaper om mättekniken samt kunskaper om olika mätmetoders prestanda avseende avvikelser för att därmed kunna välja rätt mätmetod för respektive ändamål.

Innehåll

Kursen omfattar bl a en detaljerad genomgång av T9:2007 på de delar som ej ingår i grundkursen. Beräkningar av vad som påverkar mätningar som t ex temperatur och tryck, samt beräkning av mätonoggrannhet för varje moment inom mättekniken.

Kursen omfattar följande moment:
- Genomgång av standardiserade mätmetoder
- Mätmetod för täthetsprovning av kanaler, aggregat
- Mätteknik inom spårgasteknik omfattande såväl teori som praktiska mätövningar
- Mätning av specifikt uteluftsflöde enlig SS021556 med spårgasteknik
- Mätning av spårgas i ventilationsaggregat, totalluftflöde, läckage och kortslutning

Övrigt

Ta med kalkylator som klarar gymnasiematematik.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 1 Exkl. moms

2 dagar 

    Av- och ombokningsregler

    För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

    Kan vi hjälpa dig?