Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Värdeflödesanalys (VFA)

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2220

Teknologisk Instituts utbildning Värdeflödesanalysen ger en god inblick i innebörden av Lean. Det är ett praktiskt upplagt träningsprogram uppdelat på två tillfällen med totalt fyra dagar.Värdeflödesanalys är ett effektivt verktyg för kommunikation, verksamhetsplanering och hantering av förändringsprocessen. Grundidén är att genom helhetssyn tydliggöra sambandet mellan informations- och material/ärende/patient-flöden samt källor till slöseri. Värdeflödesanalysen fokuserar på utmaningar och hinder för att skapa effektiva flöden både internt och gentemot kund.Första dagen är det teori och praktiska övningar avseende nulägeskartläggning utifrån ett praktiskt exempel.
Andra dagen teori och träning i att skapa ett framtida effektivt flöde från samma praktiska exempel.
Dagen avslutas med utdelning av en hemuppgift att till nästa kurstillfälle redovisa arbetet med att kartlägga ett flöde från egen verksamhet, produktion, administration eller service samt utifrån detta göra en karta av ett förbättrat framtida flöde utifrån nulägeskartläggningen.
Nästa kurstillfälles första dag sker redovisning i gruppen av resp. deltagares kartläggningar, både nuläge och tänkta framtida läge. Andra dagen genomgås detaljerade metoder för förbättringar av flöden.

Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till personer verksamma inom tillverkningsindustrin, tjänsteföretag eller offentlig verksamhet t ex sjukvård och som ska leda införandet av Lean i sin egen verksamhet.
Utbildningen är också lämplig för alla i en verksamhet, från beslutsfattare till produktionspersonal och som är delaktiga i produktions- och utvecklingsprocesser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Syfte

Syftet är att förse deltagarna med praktiska planerings- och förbättringsverktyg för den egna verksamheten. Deltagarna skall efter genomgången utbildning kunna genomföra värdeflödesanalyser i egen verksamhet. Härigenom utvecklas förmågan att ”se flödet” genom att först kartlägga och analysera nuvarande tillstånd och sedan rita en karta över ett framtida bättre tillstånd.
Detta ger kunskap att direkt i verksamheten kunna träna på en metodik för kartläggning och analys av värdeflöden.

Innehåll

Block 1:
Dag 1
- Introduktion
- Genomgång exempel
- Träning och kartläggning av nuvarande tillstånd

Dag 2
- Introduktion
- Genomgång exempel
- Träning och kartläggning av ett framtida tillstånd

Block 2:
Dag 3
- Genomgång av hemuppgifter

Dag 4
- Genomgång och metoder för att förverkliga ett bättre framtida tillstånd

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar