Utbildningar

 

Värdeflödesanalys och verktyg för Lean

3 dagar kurser - SEK 12 000

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   21 mars - 18 april 2018

Se alla tillfällen
Kursnr 2315

Utbildningen är modul 2 i vår utbildning Leanledaren - Att inför Lean. Vi fördjupar oss nu i själva värdeflödet i processen. Utifrån ett kundperspektiv lyfter vi fram kärnvärdena i verksamheten och arbetar med en serie av verktyg för att skapa tydlighet och effektivitet.Kursen kan också läsas som en fristående kurs.Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till personer verksamma inom tillverkningsindustrin, tjänsteföretag eller offentlig verksamhet t.ex. sjukvård och som leder införandet av Lean i sin egen verksamhet.
Utbildningen är också lämplig för alla i en verksamhet, från beslutsfattare till produktionspersonal och som är delaktiga i produktions- och utvecklingsprocesser.

Förkunskaper

Grundkunskaper inom Lean, t.ex. vår kurs Leanspelet (2308).

Syfte

Syftet med utbildningen är att utifrån ett kundperspektiv försöka förstå hur värde skapas i en verksamhet.

Innehåll

- Att utgå från värdet för kunden
- Vad skapar egentligen värde?
- Vad är egentligen slöseri?
- Totalt Produktivt Underhåll, TPU
- Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet, TAK
- Overall Equipment Effectiveness, OEE
- Systematisk problemlösning
- De 7 kvalitetsverktygen
- 5S
- Sortera
- Standardisera
- Städa
- Skapa vana
- Strukturera
- Single Minute Exchange of Dies, SMED
- Jidoka - Att bygga in förändringsprocesser
- Andon - Signalering vid fel och problem
- Poka Yoke - Mekanismer för att undvika misstag

En hemuppgift med redovisning nästföljande kursdag delas ut kursdag ett samt kursdag två.

Övrigt

Utbildningen är modul 2 i vår utbildning Leanledaren - Att införa Lean.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 12 000 Exkl. moms

3 dagar 

  • 21 mars - 18 april 2018:21/3 - 18/4 2018:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 12 oktober - 6 november 2018:12/10 - 06/11 2018:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsreglerna

För mer information om vår av- och ombokningsreglerna läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser