Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Vårdadministratörens utmaningar: digitalisering och patientintegritet

Lär dig mer om rätt och fel vid journalhantering

Här finns vi
Lena  Mårtensson

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

Den nya tekniken innebär nya utmaningar för medicinska sekreterare. Patientsäkerheten måste värnas, samtidigt som nödvändig information skall vara tillgänglig för den vårdpersonal som behandlar patienten.

Vi ställde några frågor till Andrea Hemming, jurist vid Institutet för medicinsk rätt, som också är föreläsare och workshopledare på konferensen Forum för medicinska sekreterare den 1-2 april.

 

Vilka är de vanligaste juridiska misstagen som man gör inom vårdadministrationen?

Vanliga misstag är bland annat brister i journalföringen. Brister som gör att journalföringen blir rent av farlig för patienten. Det handlar även om hur man hanterar journaler och åtkomsten. Dels där hälso- och sjukvårdspersonal felaktigt läser sin egen journal, och dels där man tar del av journalen för en patient där man inte deltar i vården och i övrigt saknar en rätt till åtkomsten. Under mitt talarpass kommer vi att gå igenom hur man ska göra för att undvika de vanligaste misstagen.

 

Digitaliseringen blir allt starkare inom hälso- och sjukvården – hur kan man som medicinsk sekreterare säkerställa att man följer lagen och samtidigt arbetar patientsäkert?

Digitaliseringen medför en hel del utmaningar för dem som jobbar med administrationen inom vården. Dessa förändringar kommer att föra med sig att rollen som medicinsk sekreterare blir än mer vital för patientsäkerheten.

Behovet av att kontinuerligt utveckla sin kompetens kommer att vara fortsatt lika viktigt. Det krävs såväl grundläggande, men även mer avancerad, kunskap kring den juridik som omger verksamheten för att ha vad som krävs för att hantera de frågor som uppkommer och balansgången mellan patienters integritet och tillgänglighet till information. Flexibiliteten att kunna anpassa sitt arbetssätt till en föränderlig miljö och som sker i linje med rådande bestämmelser och praxis kommer likaså att vara viktig!

Vidare jag tror personligen att digitaliseringen även kommer att medföra ett större behov av att ifrågasätta. Utan ett ifrågasättande finns en risk att verksamheter lever kvar i gamla rutiner, trots nya system och verktyg. Det medför en potentiell risk för patientsäkerheten.

 

Vad kommer deltagarna få med sig från ditt talarpass och workshopen?

Under talarpasset får deltagarna en givande och grundlig genomgång av den juridik som är viktig för just deras verksamhet. Praktiska frågeställningar besvaras med stöd av både gällande lagstiftning och aktuella rättsfall.

Givetvis vill jag även slå ett slag för workshopen. Att få möjligheten att på djupet diskutera, utmanas och gå in på typfall - då har man tagit det ett steg längre. Målet är att deltagarna ska komma därifrån och inte bara känna att de lärt sig något, utan de ska känna sig säkra på de typfall som workshopen till stor del kommer att baseras på. Typfallen är uppbyggda utifrån de frågor vi vid IMR erhållit genom åren från medicinska sekreterare och från den supporttjänst som vi erbjuder. Dvs. det här är frågor som dagligen möter medicinska sekreterare!  Fallen ger deltagarna en bra bas som förhoppningsvis kommer kunna göra dem än tryggare i deras yrkesroll.

Forum för medicinska sekreterare - juridik

Namn: Andrea Hemming

Titel: Jurist

Arbetsplats: Institutet för medicinsk rätt

Talarpass: Så hanterar du en patientjournal lagligt

Workshop: Juridikens A till Ö för medicinska sekreterare

Läs mer om konferensen och se hela programmet här!