Vår pedagogik - VÅR PEDAGOGISKA PLATTFORM

VÅR PEDAGOGISKA PLATTFORM

Människan utgår från vad hon redan kan och vet. När vi möter någonting som vi inte känner igen börjar vi med att försöka koppla det till något vi redan känner till.

Här finns vi
Birgitta Olausson Korpi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

vår pedagogiska plattform.

 

Lärande innebär förändringar av känslor, tankar och handlingar genom reflektion över egna eller andras upplevelser i samspel med omgivningen. I lärprocessen skall en viss information (innehåll) överföras till den lärande och innan denna information blir egen, användbar kunskap så måste den tolkas, värderas och sättas in i ett sammanhang. Informationen kan tas in såväl konkret via sinnena, som abstrakt via tankarna. Den kan bearbetas genom såväl inre reflektion, som utåtriktad prövning, för att kontrollera hållbarheten. Individer är olika starka på att ta in och bearbeta information – de sägs ha en eller flera föredragna lärstilar - och till dessa kan kopplas olika lämpliga arbetsformer i utbildningen. Teknologisk Institut ser som sin viktiga uppgift att underlätta och stödja deltagarnas lärande  genom val av arbetsformer som stimulerar olika lärstilar, känslor, tankar och handlingar.

Detta gör vi
• genom att skapa mening åt innehållet (varför något är viktigt)
• gå igenom relevanta begrepp och teorier (vad som är viktigt)
• sörja för övning och tillämpning (hur det lärda kan användas i deltagarnas vardag och utvecklas i nya situationer).

Målsättningen med vår pedagogik är att deltagaren – med utgångspunkt från egna upplevelser och erfarenheter och i samspel med övriga deltagare – skall utveckla en personlig kunskap.