Utbildningar

 

Uppdatering för KA enligt nya PBL

Pris: 6 300 SEK, 2 dagar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4108

Kursen vänder sig till dig som behöver förnya ditt certifikat.Den som utses som kontrollansvarig enligt nya PBL skall ha erforderlig kompetens för uppgiften. Det innebär att kontrollansvarig både skall ha den utbildning och erfarenhet som behövs, samt vara lämplig för uppgiften. Kompetenskraven på den kontrollansvarige delas upp i två behörighetsklasser (N och K) beroende på kontrollbehovet i aktuell byggnad. Oavsett nivå skall den som är kontrollansvarig ha kunskap om bygglagstiftning samt kvalitets- och miljöledningssystem.

Förkunskaper

Läs mer om de fullständiga kompetenskraven på Boverkets hemsida, www.boverket.se.

Syfte

Teknologisk Institut erbjuder ett utbildningspaket som syftar till certifiering av kontrollansvariga enligt nya PBL i samtliga nivåer.

Kontrollansvarig- N och K enligt nya PBL (4106)
Uppdatering för KA enligt nya PBL (4108) - För dig som redan är KA

Innehåll

- Nya PBL - Kort om lagen och dess nyheter
- Kontrollansvarig enligt nya PBL - KA4
- Nyheter sakkunniga
- Väsentliga ändringar i BBR och BKR/EKS
- Väsentliga ändringar i Miljöbalken och Avfallsförordningen. Arbetsmiljölagen samt AFS 1999:3
- Konsekvenser för KA-rollen, framtida kontrollplaner och rivningsplaner
- Skriftligt prov

Övrigt

Efter genomförd kurs kan KA kandidaten genomföra tentamina hos valt certifieringsorgan – som deltagaren bokar separat. De olika certifieringsorganen SP och Kiwa Sverige (fd. SWEDCERT) har schemalagda tentamens dagar på många platser i landet inklusive våra kursorter. Certifieringsorganens dagar och datum presenteras på kursen!
Certifieringsorganen tar normalt ca. 2000 SEK för tentamen.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser