Utbildningar

 

Transport- och logistikrätt

Pris: 11 200 SEK, 2 dagar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 5715

Teknologisk Instituts utbildning i transport- och logistikrätt går igenom logistiksystemet och vilken juridik som är förknippad med vad samt vad den innebär. Vi talar mycket om att vara förebyggande, tolka lagar och regler på rätt sätt, vem som har ansvar för vad och upprättande av avtal.Logistik är förknippat med lagerhållning, transporter, prognoser, o.s.v, men runt detta finns ett juridiskt ramverk som är precis lika viktigt att ha god kännedom om. Ju större kunskaper desto enklare blir det att undvika vanliga fallgropar, upprätta avtal korrekt och slippa tvister.

Förkunskaper

Viss kunskap om transport- och logistikrätt.

Syfte

Syftet med utbildningen i transport- och logistikrätt är att kunskap om vilken juridik som är förknippad med området vad samt vad den innebär.

Innehåll

- Incoterms 2010 och Combiterms 2010
- Alla viktiga punkter i ett logistikavtal
- Särskilda frågor vid upprättande av logistikavtal
- Skadeståndsrätt och skadeståndsskyldighet
- Ansvar för godset
- Skydd av godset vid lagring och transport
- Lagerhållarens ansvar
- Transportörens ansvar
- Olika försäkringsfrågor
- Skydd och säkring av transporter från utlandet

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser