Synrehabilitering efter stroke - Ny forskning kring synrehabilitering vid stroke

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Ny forskning kring synrehabilitering vid stroke

Läs forskningsstudierna och välkommen på konferens!

Här finns vi
Carin  Wikström

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

På konferensen Optimerad strokerehabilitering 2020 den 11-12 mars föreläser Jan Johansson, leg. optiker och med. dr. och Maria Jakobsson, leg. arbetsterapeut, båda vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus.

Jan Johansson är medförfattare till en färsk studie, och rekommenderar ytterligare en studie att läsa om ämnet synrehabilitering vid stroke.

 

Den första artikeln är av Fiona Rowe vid University of Liverpool. Artikeln är från 2017 och heter:

Vision in stroke cohort: Profile overview of visual impairment
>>Läs studien här!

 

I denna studie undersöktes synfunktioner hos 915 strokepatienter från 20 sjukhus i England. Hos 92% av patienterna påvisades avvikelser i synfunktioner där ögonmotoriska störningar utgjorde en stor andel (68%). De vanligaste symptomen var relaterade till synfältsdefekter följt av suddigt seende, lässvårigheter och dubbelseende.

Ögonmotorik är en mycket viktig synfunktion eftersom det sätt på vilket näthinnan i ögat är uppbyggd kräver att ögonen kontinuerligt kan riktas mot det vi vill se på. Inskränkt eller ineffektiv ögonmotorik kan uppstå på flera olika funktionsnivåer och kan yttra sig som suddigt eller dubbelt seende och svårigheter att skapa sig visuell överblick (t.ex. orientera sig, gå och handla). Detta ser vi kan få konsekvenser för självständigheten i vardagen genom osäkerhetskänsla och att aktiviteter undviks.

 

Den andra artikeln är av Axelsson, Holmblad och Johansson. Ingrid Axelsson och Anders Holmblad är verksamma vid Stockholms syncentral och Jan Johansson vid Karolinska Institutet. Artikeln är från 2019 och heter:

Restoring visual capacity after stroke using an intense office-based vision therapy program: Three case reports
>>Läs studien här!

 

I denna studie gjordes en fördjupad undersökning av synfunktioner och aktivitetsförmåga före och efter synrehabiliterande behandling hos tre strokepatienter med halvsidiga synfältsbortfall. Utöver kliniska bedömningar tillämpades ögonrörelseregistrering (eyetracking) för att kvantifiera den ögonmotoriska förmågan. Det kunde påvisas kliniskt signifikanta förbättringar i synfunktioner och i aktivitetsförmåga. Därtill indikerade ögonrörelseregistreringen en effektivare, mindre uttröttbar, ögonmotorik i form av kortare latenser och jämnare prestation i testerna.

Det behandlingsprogram som tillämpades i denna studie har många likheter med det synrehabiliterande arbete som Maria Jakobsson och Jan Johansson (båda föreläsare på konferensen) bedriver. De genomför dessutom nu en studie där man utvärderar sätt att tillgängliggöra synrehabilitering för en bredare grupp patienter.

Välkommen till Optimerad strokerehabilitering 2020.
Se hela programmet och att anmäl dig här!