Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

NYHET
Svenska byggprocessen för utländska entreprenörer

Pris: 11 900 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   30 september - 1 oktober 2021

Kursnr: 4282

Se alla tillfällen

Bristande kommunikation och otillräckliga instruktioner i byggskedet kan leda till dyra missförstånd och i värsta fall svåra olyckor. Risken ökar betydligt om det saknas ett gemensamt språk och samsyn kring byggprocessen. Det är lätt att göra misstaget att utgå från att ens egna arbetsförfarande är standard, men det finns mycket att tjäna på en ökad medvetenhet om skillnaderna mellan olika förfarande i byggprocessen och säkerställa att kommunikationen når fram.

Kursen ger dig en introduktion till den svenska byggprocessen utifrån byggstartmötet och hur du arbetar för en säker och hållbar arbetsmiljö. Vi tar upp exempel på skräckbyggen där det har gått fel och hur det hade kunnat förebyggas med bättre kunskap och kommunikation.

Kursen riktar sig till både svenska och utländska entreprenörer och beställare som vill förstå den svenska byggprocessens likheter och olikheter jämfört mot andra länder och bli tydligare i sin kommunikation på engelska under byggprocessen.

Kursen genomförs på engelska. Read course details in english

Syftet

Ökad samsyn och förståelse för den svenska byggprocessen och dess skillnader och likheter som vi möter i en mångkulturell bransch för en säkrare och tydligare kommunikation.

Deltagarprofil

Utländska och svenska entreprenörer, entreprenadchef, arbetsledare, platschef, projektchef mfl som sitter med på byggmöten med utländska entreprenörer.

Ur innehållet

Den svenska byggprocessen under byggskedet

 • Att utgå från färdiga bygghandlingar
 • Föreskrifters påverkan på produktionsskedet
 • Arbetssätt för att kommunicera i byggmöten och skriva protokoll
 • Beställaren och entreprenörens organisationsstruktur
 • Entreprenadbestämmelser kring tidplan och kostnader (AB och ABT)
 • Tekniska beskrivningar och ritningar
 • Eventuellt tillkommande/avgående arbeten (så kallade ÄTA-arbeten)
 • Myndigheters inblandning och påverkan
 • Viktiga kontraktuella frågor

Säker och hållbar arbetsmiljö

 • Säkerhet och arbetsmiljö i Sverige
 • Metoder för att motverka diskriminering och trakasserier
 • Bättre psykisk och social arbetsmiljö med god kommunikation
 • Arbeta säkert – säkerställ hur du ger och tar emot instruktioner
 • Vanliga missförstånd som kan leda till bristande säkerhet
 • Arbetsplatsnormer som underlättar arbetet/kommunikationen

Vanliga kommunikativa fallgropar i byggprocessen

 • Vad behöver du se upp med?
 • Typiska missförstånd när det går fel
 • Kulturella skillnader i en internationell bransch
 • Byggbranschens likheter och skillnader i olika länder
 • Vad gör du när du inte förstår? - handfasta tips
 • Säkerställ din ordlista med byggnadsdelar och facktermer på engelska
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 900 exkl. moms

2 dagar 

 • 30 september - 1 oktober 2021:30/9 - 01/10 2021:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar