Utbildningar

 

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1

Pris: 18 000 SEK, 4 dagar

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   4-7 december 2018

Kursnr: 9150

Se alla tillfällen

Kursen Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 1 är första delen i en stegutbildning i två steg för dig som har grundkunskaper i värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, men som behöver lära mer om reglerteknik.

Med egna kunskaper i reglerteknik kan du lättare möta kundens förväntningar på ett bra inomhusklimat. Den tekniska driften förbättras och genom sänkta driftkostnader får fastigheten ett högre driftnetto.

Steg 1 ger de grundläggande insikterna i styr- och reglersystem och är avsedd för dig som arbetar med fastighetsdrift och har erfarenhet av VVS-tekniska system.

Deltagare

Fastighetsskötare, drift- och fastighetstekniker, ventilationsmättekniker, ventilationsinjusterare, kontrollanter, besiktningsmän för OVK m. fl.

Förkunskaper

Erfarenheter om VVS-systems uppbyggnad och funktion. Teknologisk Instituts lämpliga kurser för att erhålla nödvändiga förkunskaper är Ventilationsteknik steg 1(9110), eller Drift av värmeinstallationer (9160).

Syfte

Med kunskaperna i denna kurs skall deltagarna kunna upprätthålla en säkerställd god teknisk och ekonomisk drift av värme- och ventilationssystems reglerfunktioner. Detta nås via egen tillsyn och kontroll samt enklare egen injustering av reglercentralens reglerparametrar som P-band och börvärde för stabil och noggrann reglering. Kursen ger i första hand kunskap om VVS-installationers funktioner med avseende på styr- och regler.

Innehåll

Begreppsförklaring inom styr, regler och övervakning
- symboler och terminologi - tolkning av ritningar

Praktisk reglerteknik
- objektets egenskaper
- regulatorer

Teknik för styrning, reglering och övervakning
- luftbehandlingssystem
- värmesystem
- tappvarmvattensystem
- fjärrvärmeanslutna system

VVS-regulatorers vanligaste funktioner
- minbegränsningsfunktioner
- frysvaktsfunktioner

Två dagars praktiska övningar
- drift av styr
- och reglersystem för olika ändamål i simulator

I de praktiska övningarna ingår träning i handhavande av reglerutrustning.

Övrigt

Denna kurs ingår i vårt diplomprogram för Diplomerad Fastighetstekniker.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 18 000 Exkl. moms

4 dagar 

 • 25-28 september 2018:25/9 - 28/9 2018:

   Stockholm

  Fullbokad
 • 4-7 december 2018:04/12 - 07/12 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 15-18 januari 2019:15/1 - 18/1 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 19-22 februari 2019:19/2 - 22/2 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 14-17 maj 2019:14/5 - 17/5 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 11-14 juni 2019:11/6 - 14/6 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 24-27 september 2019:24/9 - 27/9 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 3-6 december 2019:03/12 - 06/12 2019:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser