Utbildningar

 

Strategisk processledning inom fastighetsförvaltning

2 dagar kurser - SEK 11 900

Nästkommande tillfällen:
Göteborg   30 november - 1 december 2017

Se alla tillfällen
Kursnr 4448

Fastighetsbranschen står inför både högre och nya krav. Fastighetsbolag måste inte bara vara konkurrenskraftiga och effektiva utan också jobba med fokus på kunden/hyresgästen.Det ställs krav på organisationens egenskaper som inte kan nås utan att hänsyn tas till processer och varje medarbetares potential. Många aktörer inom fastighetsbranschen har redan tagit de första stegen mot en processorientering – åtminstone på ledningsnivå. Svårigheten ligger dock ofta i att förverkliga nyttan med processerna ute i verksamheten.

Under två dagar ges du möjlighet att tillsammans med branschkollegor fokusera på hur processledning i fastighetsförvaltning kan förverkligas.
Kursen är uppbyggd utifrån ett upplevelsebaserat synsätt och lär dig grunderna och ger dig verktyg för att lyckas med processledning inom fastighetsförvaltning. Olika metoder diskuteras och som exempel från verkligheten används fastighetsförvaltningens vanligaste processer som t.ex. felanmälan, uthyrning och underhåll.

Deltagare

Kursen riktar sig främst till dig som är ansvarig för processledningen i ditt bolag eller som arbetar med processer i fastighetsförvaltning, antingen idag eller i framtiden. Du är förvaltningschef, förvaltare, teknisk förvaltare, utvecklingschef, processledare, processägare eller liknande.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs. För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt är erfarenhet från fastighetsbranschen väsentlig.

Syfte

Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att förverkliga effekterna av processer och förbättringsarbete inom fastighetsbranschen samt ge dig insikt i hur processer såsom felanmälan, uthyrning och underhåll kan effektiviseras.

Innehåll

 • Grundläggande om processer
 • Nivåer av processorientering
 • Strategisk processutveckling
 • Organisering kring ett processarbete
 • Styrning och ledning
 • Uppföljning av processer, mål och nyckeltal
 • Förbättringsarbete
 • Effekthemtagning
 • Förutsättningar för en lyckad implementering
 • Förvaltning av processer i verksamheten
 • Processmodellering, automatisering/ärendehantering
 • Praktiska övningar och exempel från verkligheten (uthyrningsprocessen, felanmälan etc.)


Övrigt

Det är Ekan management som föreläser på kursen.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 900 Exkl. moms

2 dagar 

 • 30 november - 1 december 2017:30/11 - 01/12 2017:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 12-13 mars 2018:12/3 - 13/3 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 29-30 november 2018:29/11 - 30/11 2018:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsreglerna

För mer information om vår av- och ombokningsreglerna läs mer här

Kan vi hjälpa dig?