Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering

Pris: 17 700 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   18-20 oktober 2021

Kursnr: 6614

Se alla tillfällen

För att arbeta med eller ansvara för radiografering kräver Strålskyddsmyndigheten att du skaffar dig nödvändig utbildning. Vår kurs uppfyller de strikta kraven för både operatör och arbetsledare. Kursen ger breda kunskaper inom strålskydd och den innehåller mätövningar för ökad förståelse.

Syfte

Utbildningen ger deltagaren kunskaper om lagstiftning och strålskyddsföreskrifter samt praktiska skyddsåtgärder vid arbete med industriell utrustning som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör.
Kursen uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna krav på utbildning samt de särskilda utbildningskrav för operatörer och arbetsledare inom öppen radiografering som definieras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2018:6. Dessutom uppfylls kraven på utbildning för att utföra täthetskontroll (strykprov) av slutna radioaktiva strålkällor och att utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar inom industrin som innehåller radioaktiva strålkällor.

Deltagare

Personal/Operatörer som arbetar med portabel utrustning t ex fukthaltmätare, densitetsmätare eller analysatorer samt de som arbetar med service, underhåll eller försäljning av industriell utrustning. Utbildningen är även lämplig för arbetsledare och personer som ansvarar för skyddsfrågor eller på annat sätt i sitt arbete kommer i kontakt med mätapparatur med radioaktiva strålkällor eller röntgenrör.

Detta är en utbildning för dig som arbetar med öppen radiografering, vilket innebär att radiograferingen sker på en plats som inte är omsluten av ett permanent strålskydd.

Praktiska moment

De praktiska övningarna ger möjlighet att se hur teorierna för strålskydd fungerar i praktiken. Vi utför övningar med praktisk utrustning för att till exempel demonstrera generella begrepp såsom skärmning samt avståndsberoende. Övningarna ger exempel på hur man kan göra bedömningar av strålningsmiljön i typiska industriella arbetssituationer.

Innehåll

 • Fysikaliska grunder – joniserande strålning och uppkomst
 • Mätning av joniserande strålning - teori och praktiska övningar
 • Persondosimetri
 • Strålningsbiologiska skadeverkningar
 • Dosgränser och riskbedömningar
 • Olyckor och tillbud
 • Strålskyddsnormer
 • Lagstiftning och föreskrifter
 • Kategoriindelning av arbetstagare
 • Fysisk säkerhet
 • Organisation och rutiner
 • Vår strålmiljö
 • Arbete i verkstadslokal – dimensionering av strålskydd, säkerhetsavstånd
 • Problemlösningar – beräkningar och diskussioner från strålsskyddssynpunkt
 • Strålskyddskrav, kvalitetsprogram för radiografering etc.
 • Praktiska mätövningar
Till vissa delar genomförs kursen gemensamt med strålskyddskurs 6611.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande gymnasiekompetens i matematik underlättar förståelsen vid beräkningsövningar, men är inget krav.
För arbetsledare som har uppgift att kontrollera och upprätthålla strålsäkerheten där industriell radiografering bedrivs ställs högre krav på djupgående kunskaper inom strålskydd. För denna yrkeskategori är gymnasiekompetens i matematik ett absolut förkunskapskrav.

Examination

Kursen som vänder sig till såväl arbetsledare som operatörer avslutas med en skriftligt prov i enlighet med SSM:s föreskrifter.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 17 700 exkl. moms

3 dagar 

 • 18-20 oktober 2021:18/10 - 20/10 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar