Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning

Pris: 17 700 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   18-20 oktober 2021

Kursnr: 6611

Se alla tillfällen

Kursen ger kunskaper att utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör. Du lär dig även om användning av portabel mätare såsom densitets- och fukthaltsmätare samt metalldetektorer.

Syfte

Utbildningen ger dig kunskaper om lagstiftning och strålskyddsföreskrifter. Vi går även igenom praktiska skyddsåtgärder vid arbete med industriell utrustning som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör. Utbildningen uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens krav och regelverk.

Deltagare

Personal som arbetar med service/underhåll/försäljning av industriell utrustning samt personal som arbetar med portabel utrustning t ex fukthaltmätare, densitetsmätare eller analysatorer. Utbildningen är även lämplig för personer som ansvarar för skyddsfrågor eller på annat sätt i sitt arbete kommer i kontakt med mätapparatur med radioaktiva strålkällor eller röntgenrör.

Praktiska moment

De praktiska övningarna ger möjlighet att se hur teorierna för strålskydd fungerar i praktiken. Vi utför övningar med praktisk utrustning för att till exempel demonstrera generella begrepp såsom skärmning samt avståndsberoende. Övningarna ger exempel på hur man kan göra bedömningar av strålningsmiljön i typiska industriella arbetssituationer.

Innehåll

 • Strålningsfysik - grunder joniserande strålning
 • Mätning av joniserande strålning - teori och praktiska övningar
 • Persondosimetri
 • Biologiska skadeverkningar
 • Strålskyddsnormer – bedömningar av strålningsrisker
 • Olyckor och tillbud
 • Lagstiftning och föreskrifter
 • Dosgränser - kategoriindelning och syfte
 • Industriell användning
 • Vår strålmiljö
 • Mätmetoder
 • Introduktion - Transport av radioaktiva strålkällor
 • Problemlösningar – beräkningar och diskussioner från strålskyddssynpunkt
 • Praktiska mätövningar
 • Utblick mot andra användningsområden
 • Skriftliga kunskapsfrågor
Till vissa delar genomförs kursen gemensamt med strålskyddskurs 6614 med inriktning mot öppen radiografering. Kurserna varvar teori med praktiska övningar och diskussioner om det aktuella regelverket.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 17 700 exkl. moms

3 dagar 

 • 18-20 oktober 2021:18/10 - 20/10 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar