Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Strålskydd - Lasersäkerhet

Pris: 11 700 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Borås   5-6 oktober 2021

Kursnr: 6616

Se alla tillfällen

Använder ditt företag lasrar i klass 3B eller 4? Då måste företaget ha en lasersäkerhetsansvarig (enligt AFS 2009:7). Vår kurs i lasersäkerhet är en lämplig utbildning för lasersäkerhetsansvariga och andra som arbetar med eller nära lasrar.

Laser används idag inom många olika områden - inom mekanisk bearbetning/svetsning, kirurgi, kommunikation, analys, byggnadsverksamhet, vid högskolor/universitet, industrilaboratorier och i samband med mätning. Nya användningsområden tillkommer hela tiden och tekniken är i stark utveckling.

Kunskap om vilken laserklass som gäller ger instruktioner om hur man ska skydda ögon och hud. Laserstrålning kan dessutom orsaka antändning/brand vid höga effekter. Att arbeta med laser på ett säkert sätt kräver därför kunskap om laserstrålningens speciella egenskaper och risker.

Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver dokumenterad kompetens för en säker hantering. Myndighetskraven utvecklas med tiden allt eftersom de internationella kunskaperna ökar om skadeverkningar vid långvarig användning av laser.

På kursen lär du dig att tolka standarder och föreskrifter så att du förstår klassningens innebörd, krav på användning av skydd samt val av skydd. Du får också kunskap om skadliga effekter och hur exponeringen beräknas med hänsyn till aktuella gränsvärden. I kursens laborationer lär du dig mättekniken som ligger till grund för klassning av laser samt kontroll och fältmätningar. Du får även utföra mätningar av laserns olika egenskaper som våglängd, effekt/energi, pulsfrekvens, pulslängd samt, utgående från dessa parametrar och beräkna maximal tillåten exponering (MTE).

Deltagare

Laseransvariga, användare/operatörer, servicepersonal av laserutrustning, skyddsombud, arbetsmiljöinspektörer, arbetsmiljöingenjörer och arbetsledare.


Kursledare

Docent Mikael Lindgren och M.Sc. Stefan Källberg, Forskare, RISE Research Institutes of Sweden AB

Syfte

Att förstå egenskaperna hos olika laserkällor och kunna beräkna exponering, riskbedöma hantering samt åstadkomma säkra rutiner kring hantering av laserutrustning.

Innehåll

Grundläggande laserteori - effekt, våglängd, exponeringstid, geometrisk utbredning, etc
Biologiska och andra effekter - ögon, hud och antändning
Standarder och föreskrifter
Klassning och skydd
Mätteknik - demonstration och övningar på SPs provningslabb
Exponeringsgränsvärden - MTE-värden
Kontrollmätning och fältmätning
Mätutrustning, problem och möjligheter
Skyddsaspekter
Diskussioner kring deltagarnas frågeställningar och utrustningar

Kurslokal

Föreläsning hålls på RISE, Borås
Laborationer hålls i RISE:s Fotoniklaboratorium

Förkunskaper

Inga särskilda. Gymnasiekompetens underlättar förståelsen av laborationer och beräkningar.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 700 exkl. moms

2 dagar 

  • 5-6 oktober 2021:05/10 - 06/10 2021:

     Borås

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar