Utbildningar

 

Strålskydd - Radiografering - komplettering och repetition

1 dag kurser - SEK 4 000

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   8 december 2017

Se alla tillfällen
Kursnr 8408

Vid radiogradering skall strålskyddsarbetet bedrivas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS2008:25.
Föreskrifterna ställer särskilda krav på strålskyddskunskap för såväl arbetsledare som operatörer. Kompetensnivån skall dessutom säkerställas genom repetitionsutbildning vart 5:e år.
Kursen vänder sig till personer som skall vara arbetsledare eller operatörer och som redan har förkunskaper om strålskyddsverksamhet eller erfarenhet inom arbetsområdet men behöver komplettera sina tidigare erfarenheter. Utbildningen är också lämplig som repetitionsutbildning för både arbetsledare och operatörer.Examination enlig föreskrifternas krav genomförs på distans efter avslutad utbildning. Feed-back lämnas på provresultat och ingår i kursavgiften.

Deltagare

Personer som utför eller ansvarar för radiograferingsarbete.

Förkunskaper

Kunskaper om strålskyddsverksamhet t ex genom tidigare strålskyddsutbildning eller praktiska erfarenheter av strålskyddsarbete. Viss kunskap om radiografering.

Syfte

Säkerställa den nödvändiga utbildningen som Strålsäkerhetsmyndigheten kräver (SSMFS2008:25) för personer som arbetar som operatörer eller ansvarar för verksamheten vid radiografering. Kursen är avsedd både som förstagångsutbildning, för personer med förkunskaper inom strålskyddsområdet eller erfarenheter från radiografering, och som lämplig repetitionsutbildning vart 5:e år för arbetsledare och operatör.

Innehåll

- Fysikaliska grunder - joniserande strålning
- Strålningsbiologiska skadeverkningar
- Radiografering i verkstadslokal
- Olyckssituationer & Risker
- SSM:s föreskrifter - tillämpning
- Dosgränser, Kategoriindelning av arbetstagare
- Ansvarsförhållanden vid radiografering
- Mätövningar.


Examination:
Skriftligt prov enligt SSM:s föreskrifter. Resultat skickas ut efter kurs. Rättning och feed-back lämnas till deltagaren.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 4 000 Exkl. moms

1 dagar 

 • 8 december 2017:08/12 2017:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 7 mars 2018:07/3 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 7 december 2018:07/12 2018:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsreglerna

För mer information om vår av- och ombokningsreglerna läs mer här

Kan vi hjälpa dig?