Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
Ok
 

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot radiografering

Pris: 17 700 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   5-7 mars 2019

Kursnr: 6614

Se alla tillfällen

Kursen uppfyller Strålskyddsmyndighetens allmänna krav på strålskyddsutbildning samt de särskilda krav om utbildning för operatörer och arbetsledare som finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radiografering och allmänna råd, SSMFS 2008:25. Kursen är något mer omfattande vad avser praktiska mätövningar än vad nämnda föreskrifter strikt kräver och är därför särskilt lämplig för personer utan tidigare erfarenheter av strålskydsfrågor och som skall arbeta operativt eller ha ett övergripande ansvar för strålskyddsverksamheten inom ett företag.Kursen som vänder sig till såväl arbetsledare som operatörer avslutas med en examination enligt SSM:s föreskrifter, som sker i form av skriftligt prov.Utbildningen ger även kunskaper om strålskyddsåtgärder för att få utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar inom industrin som innehåller radioaktiva strålkällor.Utbildningen som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på utbildning för ovan nämnda områden ger även de kunskaper som krävs för att få utföra täthetskontroll (strykprov) av slutna radioaktiva strålkällor. För strålkällor med hög aktivitet enligt SSMFS 2008:9, skall en täthetskontroll göras varje år.Utbildningen innehåller flera praktiska mätövningar med olika radioaktiva strålkällor som befäster kunskapen av de teoretiska avsnitten. Ta gärna med egna problemställningar för diskussion och rådgivning.Till vissa delar genomförs kursen gemensamt med strålskyddskurs nr. (6611).

Deltagare

Personer som ansvarar, leder eller utför radiografering, dvs hanterar utrustning med röntgenrör eller en radioaktiv strålkälla för att genom bestrålning undersöka ett objekt.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande gymnasiekompetens i matematik underlättar förståelsen vid beräkningsövningar, men är inget krav.

Syfte

För att säkerställa nödvändig strålskyddskompetens enligt Strålskyddsmyndighetens krav för verksamheter med radiografering förutom allmänt strålskyddsarbete vid användning av radioaktiva strålkällor och röntgen inom industrin.

Du får kunskap om följande frågor
- Vad menas med joniserande strålning?
- Hur uppkommer joniserande strålning?
- Hur mäter man strålningen - teori och praktiska övningar?
- Vad är syftet med dosgränser i strålskyddsföreskrifterna ?
- Strålningsrisker och hur skyddar man sig mot strålning?

Innehåll

- Fysikaliska grunder - joniserande strålning
- Mätning av joniserande strålning
- Persondosimetri
- Strålningsbiologiska skadeverkningar
- Dosgränser och riskbedömningar
- Olyckor och tillbud
- Strålskyddsnormer
- Lagstiftning och föreskrifter
- Kategoriindelning av arbetstagare
- Vår strålmiljö
- Arbete i verkstadslokal - dimensionering av strålskydd, säkerhetsavstånd
- Problemlösningar - beräkningar och diskussioner från strålsskyddssynpunkt
- Strålskyddskrav, kvalitetsprogram för radiografering etc.
- Praktiska mätövningar

Eximination
Skriftligt prov enligt SSM:s föreskrifter som avslutning av kursen.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 17 700 exkl. moms

3 dagar 

  • 5-7 mars 2019:05/3 - 07/3 2019:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 4-6 december 2019:04/12 - 06/12 2019:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar