Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering

Pris: 17 700 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   26-28 februari 2020

Kursnr: 6614

Se alla tillfällen

Kursen uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna krav på strålskyddsutbildning samt de särskilda krav om utbildning för operatörer och arbetsledare inom öppen radiografering som definieras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om industriell radiografering,
SSMFS 2018:6.
Kursen är något mer omfattande vad avser praktiska mätövningar än vad nämnda föreskrifter strikt kräver och är därför särskilt lämplig för personer utan tidigare erfarenheter av strålskyddsfrågor och som skall arbeta operativt eller ha ett övergripande ansvar för strålskyddsverksamheten inom ett företag.Kursen som vänder sig till såväl arbetsledare som operatörer avslutas med skriftlig examination i enlighet med SSM:s föreskrifter.Utbildningen ger även kunskaper om strålskyddsåtgärder för att få utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar inom industrin som innehåller radioaktiva strålkällor.Utbildningen som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på utbildning för ovan nämnda områden ger även de kunskaper som krävs för att få utföra täthetskontroll (strykprov) av slutna radioaktiva strålkällor.Utbildningen innehåller flera praktiska mätövningar med olika radioaktiva strålkällor. Ta gärna med egna problemställningar för diskussion och rådgivning.Till vissa delar genomförs kursen gemensamt med strålskyddskurs 6611.

Deltagare

Personer som ansvarar för leder eller utför öppen radiografering, dvs hanterar utrustning med röntgenrör eller en radioaktiv strålkälla för att genom bestrålning undersöka ett objekt på en plats som inte är ett slutet utrymme.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande gymnasiekompetens i matematik underlättar förståelsen vid beräkningsövningar, men är inget krav. För personer med uppgift att kontrollera och upprätthålla strålsäkerheten där industriell radiografering bedrivs ställs högre krav på djupgående kunskaper inom strålskydd.
För denna yrkeskategori är kunskaper motsvarande gymnasiekompetens i matematik ett absolut förkunskapskrav.

Syfte

För att säkerställa nödvändig strålskyddskompetens enligt Strålsäkerhetsmyndighetens krav för verksamheter med öppen radiografering förutom allmänt strålskyddsarbete vid användning av radioaktiva strålkällor och röntgen inom industrin.
Du får kunskap om följande frågor
- Vad menas med joniserande strålning?
- Hur uppkommer joniserande strålning?
- Hur mäter man strålningen – teori och praktiska övningar?
- Vad är syftet med dosgränser i strålskyddsföreskrifterna ?
- Strålningsrisker och hur skyddar man sig mot strålning?

Innehåll

- Fysikaliska grunder – joniserande strålning
- Mätning av joniserande strålning
- Persondosimetri
- Strålningsbiologiska skadeverkningar
- Dosgränser och riskbedömningar
- Olyckor och tillbud
- Strålskyddsnormer
- Lagstiftning och föreskrifter
- Kategoriindelning av arbetstagare
- Fysisk säkerhet
- Organisation och rutiner
- Vår strålmiljö
- Arbete i verkstadslokal – dimensionering av strålskydd, säkerhetsavstånd
- Problemlösningar – beräkningar och diskussioner från strålsskyddssynpunkt
- Strålskyddskrav, kvalitetsprogram för radiografering etc.
- Praktiska mätövningar

Examination

Skriftligt prov enligt SSM:s föreskrifter som avslutning av kursen.
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 17 700 exkl. moms

3 dagar 

  • 26-28 februari 2020:26/2 - 28/2 2020:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 20-22 oktober 2020:20/10 - 22/10 2020:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar