Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering

Pris: 17 700 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   18-20 mars 2020

Kursnr: 6614

Se alla tillfällen

För att arbeta med eller ansvara för radiografering kräver Strålskyddsmyndigheten utbildning. Denna utbildning uppfyller mer än de strikta kraven för både operatör och arbetsledare. Utbildningen ger breda kunskaper inom strålskydd och den innehåller mätövningar för ökad förståelse. Det är en utbildning för öppen radiografering vilket inne¬bär att radiograferingen sker på en plats som inte är omsluten av ett permanent strålskydd.

Deltagare

Använder ditt företag lasrar i klass 3B eller 4? Då måste företaget ha en lasersäkerhetsansvarig (enligt AFS 2009:7). Kursen i lasersäkerhet är lämplig utbildning för lasersäkerhetsansvariga och andra som arbetar med eller nära lasrar.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande gymnasiekompetens i matematik underlättar förståelsen vid beräkningsövningar, men är inget krav. För personer med uppgift att kontrollera och upprätthålla strålsäkerheten där industriell radiografering bedrivs ställs högre krav på djupgående kunskaper inom strålskydd.För denna yrkeskategori är kunskaper motsvarande gymnasiekompetens i matematik ett absolut förkunskapskrav.
Den praktiska delen i kursen är något mer omfattande än vad nämnda föreskrifter strikt kräver och är därför särskilt lämplig för personer utan tidigare erfarenheter av strålskyddsfrågor och som skall arbeta operativt.

Kurslokal

Föreläsning hålls på RISE, Borås
Laborationer hålls i RISE:s Fotoniklaboratorium

Kursledare

Docent Mikael Lindgren och M.Sc. Stefan Källberg, Forskare, RISE Research Institutes of Sweden AB

Syfte

För att säkerställa nödvändig strålskyddskompetens enligt Strålsäkerhetsmyndighetens krav för verksamheter med öppen radiografering förutom allmänt strålskyddsarbete vid användning av radioaktiva strålkällor och röntgen inom industrin.
Du får kunskap om följande frågor
- Vad menas med joniserande strålning?
- Hur uppkommer joniserande strålning?
- Hur mäter man strålningen – teori och praktiska övningar?
- Vad är syftet med dosgränser i strålskyddsföreskrifterna ?
- Strålningsrisker och hur skyddar man sig mot strålning?

Kursen uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna krav på strålskyddsutbildning samt de särskilda utbildningskrav för operatörer och arbetsledare inom öppen radiografering som definieras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, SSMFS 2018:6. Dessutom uppfylls kraven på utbildning för att utföra täthetskontroll (strykprov) av slutna radioaktiva strålkällor och strålskyddsåtgärder för att få utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar inom industrin som innehåller radioaktiva strålkällor.

Innehåll

- Fysikaliska grunder – joniserande strålning
- Mätning av joniserande strålning
- Persondosimetri
- Strålningsbiologiska skadeverkningar
- Dosgränser och riskbedömningar
- Olyckor och tillbud
- Strålskyddsnormer
- Lagstiftning och föreskrifter
- Kategoriindelning av arbetstagare
- Fysisk säkerhet
- Organisation och rutiner
- Vår strålmiljö
- Arbete i verkstadslokal – dimensionering av strålskydd, säkerhetsavstånd
- Problemlösningar – beräkningar och diskussioner från strålsskyddssynpunkt
- Strålskyddskrav, kvalitetsprogram för radiografering etc.
- Praktiska mätövningar
Till vissa delar genomförs kursen gemensamt med strålskyddskurs 6611.

Examination

Kursen som vänder sig till såväl arbetsledare som operatörer avslutas med skriftlig examination i enlighet med SSM:s föreskrifter.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 17 700 exkl. moms

3 dagar 

  • 18-20 mars 2020:18/3 - 20/3 2020:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 19-21 oktober 2020:19/10 - 21/10 2020:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar