Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning

Pris: 17 700 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   26-28 februari 2020

Kursnr: 6611

Se alla tillfällen

Utbildningen uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna krav på strålskyddsutbildning.Utbildningen ger kunskaper för att utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör samt för användning av portabla mätare som densitets- och fukthaltsmätare samt metalldetektorer (röntgen-fluorescensanalysator).Utbildningen som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på utbildning för ovan nämnda områden ger även de kunskaper som krävs för att, i egen regi, få utföra täthetskontroll (strykprov) av slutna radioaktiva strålkällor. För användarna innebär detta möjligheter till både förenklingar och besparingar.Utbildningen innehåller ett antal praktiska mätövningar som befäster kunskapen av de teoretiska avsnitten. Ta gärna med egna problemställningar för diskussion och rådgivning.

Deltagare

Personal som arbetar med service/underhåll/försäljning av industriell utrustning samt personal som arbetar med portabel utrustning t ex fukthaltmätare, densitetsmätare eller analysatorer. Utbildningen är även lämplig för personer som ansvarar för skyddsfrågor eller på annat sätt i sitt arbete kommer i kontakt med mätapparatur med radioaktiva strålkällor eller röntgenrör.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Utbildningen ger deltagaren kunskaper om lagstiftning och strålskyddsföreskrifter samt praktiska skyddsåtgärder vid arbete med industriell utrustning som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör.

Du lär dig att:
- Vad menas med joniserande strålning
- Hur uppkommer joniserande strålning
- Hur mäter man joniserande strålning - teori och praktiska övningar
- Vad är syftet med dosgränser i strålskyddsföreskrifterna
- Strålningsrisker och hur man skyddar sig mot strålning

Innehåll

 • Strålningsfysik - grunder joniserande strålning
 • Mätning av joniserande strålning
 • Persondosimetri
 • Biologiska skadeverkningar
 • Strålskyddsnormer – bedömningar av strålningsrisker
 • Olyckor och tillbud
 • Lagstiftning och föreskrifter
 • Dosgränser - kategoriindelning av arbetstagare
 • Industriell användning
 • Vår strålmiljö
 • Mätmetoder
 • Introduktion - Transport av radioaktiva strålkällor
 • Problemlösningar – beräkningar och diskussioner från strålskyddssynpunkt
 • Praktiska mätövningar
 • Utblick mot andra användningsområden
 • Skriftliga kunskapsfrågor
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 17 700 exkl. moms

3 dagar 

 • 26-28 februari 2020:26/2 - 28/2 2020:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 19-21 oktober 2020:19/10 - 21/10 2020:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering
Stockholm: 26-28 februari 2020

Kursen uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna krav på strålskyddsutbildning samt de särskilda krav om utbildning för operatörer och arbetsledare inom öppen radiografering som definieras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om industriell radiografering,SSMFS 2018:6.Kursen är något mer omfattande vad avser praktiska mätövningar än vad nämnda föreskrifter strikt kräver och är därför särskilt lämplig för personer utan tidigare erfarenheter av strålskyddsfrågor och som skall arbeta operativt eller ha ett övergripande ansvar för strålskyddsverksamheten inom ett företag.Kursen som vänder sig till såväl arbetsledare som operatörer avslutas med skriftlig examination i enlighet med SSM:s föreskrifter.Utbildningen ger även kunskaper om strålskyddsåtgärder för att få utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar inom industrin som innehåller radioaktiva strålkällor.Utbildningen som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på utbildning för ovan nämnda områden ger även de kunskaper som krävs för att få utföra täthetskontroll (strykprov) av slutna radioaktiva strålkällor.Utbildningen innehåller flera praktiska mätövningar med olika radioaktiva strålkällor. Ta gärna med egna problemställningar för diskussion och rådgivning.Till vissa delar genomförs kursen gemensamt med strålskyddskurs 6611.