Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Strålskydd - Lasersäkerhet

Pris: 11 700 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Borås   8-9 oktober 2020

Kursnr: 6616

Se alla tillfällen

Laser används idag inom många olika områden - inom mekanisk bearbetning/svetsning, kirurgi, kommunikation, analys, byggnadsverksamhet, vid högskolor/universitet, industrilaboratorier och i samband med mätning. Nya användningsområden tillkommer hela tiden och tekniken är i stark utveckling.
Genom hög strålningstäthet kan lasern skada biologisk vävnad i såväl ögon som i hud.
Kunskap om vilken laserklass som gäller ger instruktioner om hur man ska skydda ögon och hud. Laserstrålning kan orsaka antändning/brand vid höga effekter. Att arbeta med laser på ett säkert sätt kräver därför kunskap om laserstrålningens speciella egenskaper och risker.Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver dokumenterad kompetens för en säker hantering. Myndighetskraven utvecklas allt eftersom de internationella kunskaperna ökar om skadeverkningar vid långvarig användning av laser.Lasern har hög strålningstäthet. Laserstrålningen finns inom hela området för optisk strålning från ultraviolett till infrarött. Lasrarna klassificeras enligt gällande världsstandarder i 8 riskklasser med klass 1 som ofarlig och klass 4 som mycket farlig. Denna klassificering möjliggör en förenklad riskbedömning vid arbete med laser.I denna utbildning lär du dig att tolka standarder och föreskrifter så att du förstår klassningens innebörd, krav på användning av skydd samt val av skydd.Du får också kunskap om skadliga effekter och hur exponeringen beräknas med hänsyn till aktuella gränsvärden. I kursens laborationer lär du dig mättekniken som ligger till grund för klassning av laser samt kontroll och fältmätningar.Du får även utföra mätningar av laserns olika egenskaper som våglängd, effekt/energi, pulsfrekvens, pulslängd samt, utgående från dessa parametrar, beräkna maximal tillåten exponering (MTE).

Deltagare

Laseransvariga, användare/operatörer, servicepersonal av laserutrustning, skyddsombud, arbetsmiljöinspektörer, arbetsmiljöingenjörer och arbetsledare.

Förkunskaper

Inga särskilda. Gymnasiekompetens underlättar förståelsen av laborationer och beräkningar.

Syfte

Att förstå egenskaperna hos olika laserkällor och kunna beräkna exponering, riskbedöma hantering samt åstadkomma säkra rutiner kring hantering av laserutrustning.

Innehåll

Grundläggande laserteori - effekt, våglängd, exponeringstid, geometrisk utbredning, etc
Biologiska och andra effekter - ögon, hud och antändning
Standarder och föreskrifter
Klassning och skydd
Mätteknik - demonstration och övningar på SPs provningslabb
Exponeringsgränsvärden - MTE-värden
Kontrollmätning och fältmätning
Mätutrustning, problem och möjligheter
Skyddsaspekter

Diskussioner kring deltagarnas frågeställningar och utrustningar

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 700 exkl. moms

2 dagar 

  • 8-9 oktober 2020:08/10 - 09/10 2020:

     Borås

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar