Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Starkströmsföreskrifter och svensk standard

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4341

Under 2 dagar kommer vi att gå igenom starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1, 2 och 3 med ändringar och nya Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3 som är grundläggande förutsättningar för elinstallationsarbete för högst 1000 V AC. Vi klarlägger betydelsen av krav och rekommendationer men även förändringarna mellan utgåva 2 och 3 som exempelvis laddning av fordon, solcellsanläggningar och nya regler gällande elchock.Vi försöker arbeta med praktikfall kopplade till regelverket och har diskussioner kring aktuella frågar samt visar var förändringar finns jämfört med gamla föreskrifter. Du har goda möjligheter att ställa egna frågor och få svar på problem.

Deltagare

Kursen vänder sig till beställare, projektörer, konstruktörer, installatörer, industrielektriker och andra eltekniker som behöver tillämpa elföreskrifterna.

Förkunskaper

Erfarenhet från elanläggningar och kännedom om tidigare starkströmsföreskrifter.

Syfte

Efter genomgången kurs ska du känna till och kunna tillämpa starkströmsföreskrifterna samt tillämpbar standard för elanläggningar med en systemspänning om högst 1000 V.

Innehåll

Genomgång av starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-3 med ändringar och tillägg i ELSÄK-FS 2010:1-3 för utförande, varselmärkning och kontroll före idrifttagning samt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 med ändringar, tillägg och kommentarer.

Starkströmsföreskrifter
- ELSÄK-FS 2008: 1 samt 2010:1 Utförande av elektriska anläggningar
- ELSÄK-FS 2008: 2 samt 2010:2 Varselmärkning vid elektriska anläggningar
- ELSÄK-FS 2008: 3 samt 2010:3 Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar
- ELSÄK-FS 2006:1 Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet (kort information)

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3, med ändringar, tillägg och kommentarer utgivna 2016.
- Grundläggande principer
- Definitioner
- Allmänna förutsättningar
- Skydd av personer, husdjur och egendom
- Val och montering av elmateriel
- Kontroll
- Fordringar för särskilda slag av installationer eller utrymmen

Grupparbeten med redovisning och diskussioner

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar