Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Starkströmsföreskrifter och Elinstallationsregler, utgåva 3 - Uppdateringskurs

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4343

Denna utbildning ger en bra uppdatering för dig som tidigare genomgått utbildning i starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsstandardens utgåva 2. Vi klarlägger betydelsen av krav och rekommendationer men även förändringarna mellan Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 2 och 3 som exempelvis laddning av fordon, solcellsanläggningar och nya regler gällande elchock.Vi tar upp praktikfall samt undersöker var förändringar finns jämfört med gamla föreskrifter och standard.

Deltagare

Alla som arbetar med starkströmsanläggningar och som tidigare erhållit utbildning i starkströmsföreskrifter och Elinstallationsregler - standard utgåva 3.

Förkunskaper

Tidigare grundkurs i starkströmsföreskrifter och elinstallationsreglernas första utgåva.

Syfte

Efter genomgången kurs ska du känna till och kunna tillämpa starkströmsföreskrifterna samt tillämpbar standard för elanläggningar med en systemspänning om högst 1000 V.

Innehåll

Genomgång av starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-3 med ändringar och tillägg i ELSÄK-FS 2010:1-3 med kommentarer för utförande, varselmärkning och kontroll före idrifttagning.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3 inklusive ändringar, tillägg och kommentarer.
- Grundläggande principer
- Definitioner
- Allmänna förutsättningar
- Skydd av personer, husdjur och egendom
- Val och montering av elmateriel
- Kontroll
- Fordringar för särskilda slag av installationer eller utrymmen

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar