Utbildningar

 

Starkströmsföreskrifter och Elinstallationsregler, utgåva 2 - Uppdateringskurs

1 dag kurser - SEK 5 000

Nästkommande tillfällen:
Göteborg   18 april 2018

Se alla tillfällen
Kursnr 4343

Denna utbildning ger en bra uppdatering för dig som tidigare genomgått utbildning i starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsstandardens utgåva 1. Du får här veta hur starkströmsföreskrifterna kan tillämpas tillsammans med den nya Elinstallationsstandarden SS 436 40 00 med ändringar, tillägg och kommentarer. Vi tar upp praktikfall samt undersöker var förändringar finns jämfört med gamla föreskrifter och standard.

Deltagare

Alla som arbetar med starkströmsanläggningar och som tidigare erhållit utbildning i starkströmsföreskrifter och Elinstallationsregler - standard utgåva 1.

Förkunskaper

Tidigare grundkurs i starkströmsföreskrifter och elinstallationsreglernas första utgåva.

Syfte

Efter genomgången kurs ska du känna till och kunna tillämpa starkströmsföreskrifterna samt tillämpbar standard för elanläggningar med en systemspänning om högst 1000 V.
(Högspänningsföreskrifterna behandlas i kurs (4311)

Innehåll

Genomgång av starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-3 med ändringar och tillägg i ELSÄK-FS 2010:1-3  med kommentarer för utförande, varselmärkning och kontroll före idrifttagning.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 2 inklusive ändringar, tillägg och kommentarer.
Grundläggande principer
Definitioner
Allmänna förutsättningar
Skydd av personer, husdjur och egendom
Val och montering av elmateriel
Kontroll
Fordringar för särskilda slag av installationer eller utrymmen

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 5 000 Exkl. moms

1 dagar 

  • 18 april 2018:18/4 2018:

     Göteborg

    Platser kvar
  • 28 november 2018:28/11 2018:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsreglerna

För mer information om vår av- och ombokningsreglerna läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser