Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
Ok
 

Specialpedagogikdagarna

2 dagar Konferens i Göteborg

2-3 april 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla!

Välkommen till årets mötesplats för specialpedagogiskt utvecklingsarbete. På denna konferens får du som specialpedagog och speciallärare utveckla dina handledningskunskaper för att bättre kunna stötta och vägleda lärarna.

Under dagarna kommer du få lyssna till både experter och praktikfall som ger dig verktyg för att höja elevernas motivation samt metoder för att öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i elevhälsa.

Konferensen tar upp högaktuella specialpedagogiska frågeställningar utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning.

Mängdrabatt! - Boka 3 för 2, använd koden 3FOR2 vid anmälan.
Gäller endast nya bokningar och går inte att använda tillsammans med andra rabatter eller erbjudanden.

Varmt välkommen!

Inför konferensen har vi intervjuat några av talarna! Klicka här för att se!

Gudrun Löwendahl Björkman - Talare på specialpedagogikdagarna

Maria Nätterdahl - Talare på specialpedagogikdagarna

Sirkka Persson - Talare på specialpedagogikdagarna

Astrid Frylmark - Talare på specialpedagogikdagarna
Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Program

 • Registrering med kaffe & smörgås
 • Moderator Eva Elg inleder konferensen

  Eva arbetar som specialpedagog i Bjuvs kommun. Hon brinner för arbetet med att väcka lust hos elever som har stängt av och är en erfaren och uppskattad talare. På konferensen är det Eva som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • Så har Aranäsgymnasiet lyckats öka motivationen & meningsfullheten hos eleverna

  • Hur utvecklar du elevernas inre motivation med hjälp av självbestämmandeteorin?
  • Så får vi eleverna att se skolan som en meningsfull plats för lärande
  • Tillvägagångssätt och praktiska tips för att öka motivationen i klassrummet

  Maria Nätterdahl, förstelärare, Aranäsgymnasiet

  I sin roll som förstelärare arbetar Maria bland annat med att sprida kunskap kring motivationsforskning och hur man praktiskt kan använda dessa teoretiska kunskaper för att påverka elevernas motivation och inlärning.

 • Konkreta metoder för att motivera elever med problematisk skolfrånvaro att gå till skolan

  • Elever som inte vill – hur väcker du lusten?
  • Stödfunktioner och arbetssätt som bidrar till ökad motivation att gå till skolan
  • Att identifiera elever med problematisk frånvaro och arbeta förebyggande – hur gör du?
  • Vilka sociala/pedagogiska och psykologiska faktorer kan ligga bakom en elevs vägran att gå till skolan?
  • Gruppdiskussion: att vända frånvaro till närvaro – hur gör kollegor på andra skolor?

  Eva Elg, specialpedagog, Bjuvs kommun

 • Lunch
 • Så skapar du en skol- & klassrumsmiljö som främjar elevernas lärande & välbefinnande

  • Hur kan en bra skol- och klassrumsmiljö hjälpa eleven att inhämta kunskap och därmed lyckas bättre?
  • Skolmiljöns betydelse för elevens välmående och motivation att gå till skolan
  • Vikten av en inkluderande lärandemiljö
  • Praktiska och konkreta insatser i klassrummet – vad fungerar?

  Sirkka Persson, rektor, Kringlaskolan, Pysslingen

  Sirkka har arbetat som rektor i 17 år och jobbar i ett av Sveriges mest utsatta områden. På skolan finns 540 elever varav 150 har en eller flera funktionsnedsättningar. De arbetar för olikhet som norm och grunden i arbetet är synsättet att "alla barn har särskilda behov". Skolan har tagit emot många studiebesök för sitt arbete med en tillgänglig lärmiljö.

 • Inkluderad workshop

  Hälsofrämjande skolutveckling – stöd för att öka det hälsofrämjande & förebyggande elevhälsoarbetet

  I skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande, men olika faktorer gör att fokus allt för ofta hamnar på att släcka bränder och att arbeta åtgärdande. Vad och hur behöver vi göra för att kunna skapa en mer hälsofrämjande skolutveckling?

  Välkommen på en interaktiv & fördjupande workshop!

  Under workshopen presenteras en sammanfattning av framgångsfaktorer som forskning och skolmyndigheter lyfter fram. Du får förtydliganden, inspiration och goda exempel på metoder som bidrar till att utveckla en hälsofrämjande och förebyggande organisation. Kortare föreläsningar varvas med diskussioner och gruppövningar där du får verktyg att använda när du kommer tillbaka till skolan.

  Följande områden kommer att belysas:

  • Förtydliganden kring vad ett förebyggande och hälsofrämjande arbete innebär
  • Hur vi går från åtgärdande brist- och riskperspektiv på individnivå till frisk- och resursperspektiv på skol-, grupp-och individnivå
  • Framgångsrika metoder som leder till ökad hälsa och måluppfyllelse
  • Skolhälsoplan – hur får vi med oss hela personalgruppen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet?
  • Att skapa en hälsofrämjande skolutveckling genom målmedvetet, systematiskt och långsiktigt arbete – hur kommer vi dit?

  Gudrun Löwendahl Björkman, specialpedagog, författare & föreläsare

  Gudrun är en flitigt anlitad föreläsare av bland annat kommuner och skolor samt till olika nationella konferenser. Hon har även varit anlitad av Skolverket och SPSM. Gudrun leder utbildningsinsatser i hur vi kan arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd, hur vi kan utveckla elevhälsoarbetet samt hur vi skapar en tillgänglig och inkluderande lärmiljö.

  Under eftermiddagen görs avbrott för eftermiddagskaffe

 • Elever som inte ”passar” in i skolan – stödinsatser & anpassningar
  • Hur gör du undervisningen meningsfull och tillgänglig för alla elever oavsett förutsättningar?
  • Hur du med handledning sprider pedagogisk kunskap, samsyn och samarbete om elever med NPF i hela kollegiet
  • Så hjälper du läraren att identifiera vad eleven behöver och säkerställer att eleven får rätt anpassningar i klassrummet
  • Elever med intellektuella funktionsnedsättningar som är integrerade i vanliga klasser – hur kan du stötta och hjälpa eleven till ökat lärande?
  • Elever med ett problemskapande beteende – hur kan du hjälpa dem?

  Hanna Kviman, leg. psykolog, specialiserad på

  funktionsnedsättningar & problemskapande beteenden

 • Förmiddagskaffe
 • Första hjälpen vid psykisk ohälsa & mental friskvård för barn & unga
  • Så känner du igen olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiatriska kriser
  • Metoder för hur du bäst tar kontakt med en elev med psykisk ohälsa och hur du inleder den första hjälpen
  • Hur kan du hjälpa eleven att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär?
  • Så kan du hjälpa eleverna att bygga upp sin psykologiska motståndskraft
  • Hur man interagerar mental friskvård på schemat i skolan

  Tomas Lönn, hälso- & sjukvårdskurator inom primärvården samt författare

  Tomas arbetar sedan 10 år tillbaka som hälso- och

  sjukvårdskurator inom primärvården med ungdomar och

  unga vuxna. Han driver även företaget Resistant Minds som

  utbildar i MHFA

  (Första hjälpen vid psykisk ohälsa) på skolor och arbetsplatser.

 • Lunch
 • Lyckat samarbete mellan specialpedagog & lärare – hur får ni det att fungera?
  • Ta del av arbetssätt för ett välfungerande samarbete
  • Hur får du arbetslagets förtroende?
  • Hur utnyttjar ni varandras kompetenser på bästa sätt?
  • Kollegiala lärandet – konkreta exempel på hur det kan se ut

  Cecilia Hansen, rektor, Jorielskolan Pysslingen

  Cecilia har bred specialpedagogisk erfarenhet och har

  arbetat med elevhälsoteamsarbete i över 20 år, både

  specialpedagogiskt men också organisatoriskt för att skapa de

  bästa förutsättningarna. Hon blev utsedd till Årets ledare 2017.

 • Språkstörning och språklig sårbarhet hos barn & elever

  • Vad innebär en språkstörning respektive språklig sårbarhet? – aktuella begrepp och definitioner
  • Hur förhåller sig språkliga svårigheter till andra neuropsykiatriska diagnoser?
  • Hur märks språkstörning och språklig sårbarhet i skolan?
  • Klassrumsnära tips som underlättar för språkligt sårbara elever
  • Undervisningen i engelska för elever med språkstörning – praktiska exempel

  Astrid Frylmark, logoped, föreläsare & inspiratör i egna företaget OrdAF

  Astrid har lång erfarenhet av språkstörning och dyslexi och
  hon arbetar även med förlagsverksamhet, konsultuppdrag och
  yrkeshandledning. År 2016 erhöll hon Svenska logopedpriset
  och 2018 mottog hon SCRICAs hedersdiplom.

 • Moderator Eva Elg summerar & avslutar konferensen
Visa mer

Ska du delta?

I samarbete med

Priser

Alla priser är exkl. moms

2019-02-02 och 2019-03-08

5.580
SEK

2019-03-08

5.980
SEK