Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
Ok
 

NYHET
Specialpedagogik i förskolan

2 dagar Konferens i Stockholm

9-10 april 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Arbetssätt för en inkluderande förskola

Hur skapar du en tillgänglig förskola som passar och utvecklar alla barn? Hur bemöter du barn med utåtagerande beteende?

Detta är konferensen för dig som arbetar som specialpedagog med inriktning förskola, eller för dig som vill hålla dig uppdaterad gällande det senaste inom specialpedagogikområdet.Ta chansen att utveckla dina handledningskunskaper för att bättre kunna stötta och handleda övriga pedagoger och lär dig identifiera barn med särbegåvning redan i förskoleåldern.

Hämta hem strategier och verktyg som rustar dig för framtidens specialpedagogiska utmaningar.

Varmt välkommen!

Plats: Lustikulla konferens - Liljeholmsvägen 18, Stockholm

Klicka här för att ta del av intervjun med Eric Donell

Eric är NPF-föreläsare, sjuksköterska på BUP och vice ordförande i Riksförbundet Attention

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Några av våra talare

David Edfelt
Leg psykolog & författare, Provivus

David medverkar under temat: Hur bemöter du barn med utåtagerande beteende?

Gudrun Löwendahl Björkman
Specialpedagog, författare & föreläsare

Gudrun kommer prata om hur man kartlägger, analyserar och dokumenterar särskilt stöd

Cecilia Hansen
Rektor, Jorielskolan Pysslingen

Handledning av pedagoger & arbetslag – lyckade metoder & praktiska tips

Eric Donell
NPF-föreläsare, sjuksköterska på BUP & vice ordförande i Riksförbundet Attention

Barn med NPF – så skapar du en lärmiljö i förskolan som passar & utvecklar alla barn oavsett förutsättningar

Mona Liljedahl
leg. gymnasielärare i svenska & engelska, verksam som föreläsare, konsult & som specialpedagog för samtliga åldrar

Särskilt begåvade förskolebarn – att identifiera & stötta

Catarina Sjöberg
leg. logoped, Hallands sjukhus Halmstad & föreläsare, Logopedcatarina

Språkstörning & språklig sårbarhet – konkreta tips för att stötta & hjälpa

Program

 • Registrering med kaffe & smörgås
 • Konferensen inleds
 • Hjärnans utveckling i förskolan – vägen till barns lärande

  • Hur fungerar hjärnan på små barn och hur bearbetar de information?
  • Vad är viktigt att tänka på i förhållande till hjärnan?
  • Vilka krav på barnets förmågor ställs i förskolevardagen och vad gynnar barnets utveckling bäst?
  • Hjärnforskning som är av vikt för dig som specialpedagog

  David Edfelt, leg. psykolog & författare, Provivus

  David arbetar med utbildning och handledning, främst till pedagoger i förskola och skola och har en bakgrund som psykolog inom förskola/skola och inom barnpsykiatrin. Han är även författare till boken Hjärnan i förskolan – vägen till barns lärande och utveckling och Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden.

 • Hur bemöter du barn med utåtagerande beteende?

  • Verktyg för att hantera situationer med kaos, stress och utagerande beteenden
  • Vad kan du göra för att hjälpa och stötta barnet i stunden?
  • Så kan du utvärdera och förebygga utbrott och krävande situationer
  • Så skapar du sammanhållning i barngruppen
  • Praktiska tips för att kunna arbeta och förhålla sig lågaffektivt
  • Gruppdiskussion – utbyt erfarenheter och lärdomar med kollegor i branschen gällande affektsmitta
  • Praktiska övningar – hur motstånd och muskelspänning kan driva upp ilska

  David Edfelt fortsätter

 • Lunch
 • Handledning av pedagoger & arbetslag – lyckade metoder & praktiska tips

  • Vad är viktigt att tänka på i handledningen av pedagogerna?
  • Att samtala med och lyssna in pedagogerna – fungerande metoder för en lyckad handledning
  • Så får ni ett välfungerande samarbete i arbetslaget
  • Att handleda arbetslag som förändras – hur gör du?
  • Verktyg och tips för att få personalen motiverad till förändring av sitt bemötande mot barnen och deras föräldrar
  • Gruppdiskussion – utbyt erfarenheter och ta lärdom av kollegor från andra verksamheter

  Cecilia Hansen, rektor, Jorielskolan Pysslingen

  Cecilia har en bred och lång specialpedagogisk erfarenhet från förskola och skola. Hon har arbetat både specialpedagogiskt men också organisatoriskt för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och personal. Hon blev utsedd till Årets ledare 2017.

 • Eftermiddagskaffe
 • Kartlägga, analysera & dokumentera särskilt stöd – hur då?

  • Hur uppmärksammar du när stödinsatser behövs för enskilda barn?
  • Att lyssna in vårdnadshavare och förstå situationen utifrån barnets perspektiv – hur gör du?
  • Så kartlägger du utifrån ett relationellt perspektiv på organisations- och gruppnivå
  • Dokumentera utredningar av barns behov av särskilt stöd – metoder för att utarbeta handlingsplaner samt följa upp och utvärdera stödinsatser regelbundet

  Gudrun Löwendahl Björkman, specialpedagog, författare & föreläsare

  Gudrun är en flitigt anlitad föreläsare av bland annat kommuner, Skolverket och SPSM. Hon leder utbildningsinsatser för att skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer samt kring hur vi kan arbeta med olika former av stödinsatser.

 • Barn med NPF – så skapar du en lärmiljö i förskolan som passar & utvecklar alla barn oavsett förutsä

  Föreläsningen berör områden som ADHD, autism, tourette, (OCD) tvång, (DCD) motoriska svårigheter och PANS.

  • Så känner du igen olika typer av NPF-relaterade svårigheter hos förskolebarn
  • Vilket stöd kan du ge och vilka anpassningar kan du göra på en gång?
  • Vilka åtgärder kan du behöva sätta in eller initiera på sikt?
  • Hur du med handledning sprider pedagogisk kunskap, samsyn och samarbete avseende NPF i hela kollegiet

  Eric Donell, NPF-föreläsare, sjuksköterska på BUP & vice ordförande i Riksförbundet Attention

 • Särskilt begåvade förskolebarn – att identifiera & stötta

  Att identifiera särbegåvning redan i förskolan är en utmaning men också en möjlighet, i synnerhet för barnets fortsatta utveckling. Men hur gör man? Den här föreläsningen ger dig en första inblick i området.

  • Att se tidiga tecken på begåvning – vad ska du vara uppmärksam på?
  • Vilken vanlig förskoleproblematik finns det för ett barn med särskild begåvning?
  • Viktiga strategier för att främja barnets utveckling
  • Pedagogiska verktyg för att stötta barnets lärande

  Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare i svenska & engelska, verksam som föreläsare, konsult & som specialpedagog för samtliga åldrar

  Mona har varit med och skrivit Skolverkets handledningsmaterial Särskilt begåvade elever. Hon har även gett ut två böcker på temat, bland annat Särskilt begåvade barn – förskolans utmaningar och möjligheter.

 • Lunch
 • Språkutvecklande arbete för flerspråkiga barn i förskolan – så skapar du en stimulerande & inkludera

  • Vad innebär det att växa upp med flera olika språk? Hur påverkar det språkutvecklingen och hur ser språkutvecklingen ofta ut hos flerspråkiga barn?
  • Hur får du barn med fler språk att förstå och utvecklas på bästa sätt i förskolan?
  • Hur skapar du fler möjligheter för små barn att utveckla sitt språk?
  • Vilka språkutvecklande metoder kan du använda dig av?
  • Så kan du använda olika situationer för språkstimulans och språkträning i vardagen och under dagens aktiviteter

  Språkstörning & språklig sårbarhet – konkreta tips för att stötta & hjälpa

  • Hur gör vi när barn i språklig sårbarhet möter förskolans verksamhet?
  • Tidig språkstörningsproblematik – hur kan du hjälpa och stötta i ett tidigt skede?
  • Så skapar du anpassade och tillgängliga lärmiljöer som främjar barnets språkutveckling och lärande
  • Språkleka – så skapar du förutsättningar för inlärning genom att leka dig fram till språkliga träningsuppgifter
  • Praktiska tips på hur du kan arbeta med barn med språkstörning

  Catarina Sjöberg, leg. logoped, Hallands sjukhus Halmstad & föreläsare, Logopedcatarina

  Catarina har 26 års erfarenhet som logoped. Vid sidan av arbetet föreläser hon ofta om språkutveckling för personal inom förskola, barnhälsovård och bibliotek. Hon har också skrivit och gett ut boken Språkleka i förskola. År 2015 utsågs hon till Årets logoped av Svenska stamningsförbundet.

 • Konferensen avslutas
Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

2019-02-09 och 2019-03-15

5.580
SEK

2019-03-15

6.180
SEK