Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

SO-dagarna

2 dagar konferens i Stockholm

16-17 mars 2021

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Varmt välkommen till SO-dagarna! Konferensen livestreamas och du väljer själv om du vill delta på plats eller på distans!

I en tid med komplexa samhällsfrågor om exempelvis hållbarhet och migration blir det allt viktigare med källkritik och förståelse för historien och hur den används. Som lärare inom SO-ämnena har du ett stort ansvar för att eleverna får rätt verktyg med sig ut i samhället och på arbetsmarknaden. Det ställs även stora krav på dig att lyckas med lektionsplaneringen och få tiden att räcka till.

På den populära konferensen SO-dagarna får du konkreta tips och verktyg för hur du kan optimera din lektionsplanering med ämnesövergripande, men även språkutvecklande, arbetssätt. Du får ta del av forskning kring sambandskartor och geografiskt systemtänk och lära dig mer om digital källkritik. En del av konferensen är uppdelad i spår där du exempelvis får en fördjupning i historiebruk anpassad efter om du arbetar på grundskolan eller på gymnasiet.

Under dagarna kommer experter, forskare och framgångsrika praktikfall ge dig kunskap och konkreta verktyg som du har stor nytta av i din samhällsorienterade undervisning.

Varmt välkommen!
Fabian Wingfors
Projektledare

Konferensen livestreamas och du väljer själv om du vill delta på plats eller på distans!

Med tanke på den rådande situationen i samhället har vi vidtagit åtgärder för att du tryggt ska kunna delta – på plats i konferenslokalen eller på distans via länk.
Du väljer själv!

På plats

Konferensen kommer att äga rum i Stockholm, där vi erbjuder ett begränsat antal deltagare att medverka i konferenslokalen.

På distans

I det digitala formatet följer du konferensen på distans. Precis som vid en vanlig konferens kan du ställa frågor, nätverka och diskutera med våra talare och övriga deltagare.

Konferensen genomförs via Zoom. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator.

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Förutsättningar för en framgångsrik undervisning

 • Källkritik och historiebruk inom SO
 • Skapa motiverade och engagerade elever
 • Geografiska sambandskartor och GIS
 • Framgångsrik lektionsplanering i SO-ämnena
 • Ämnesövergripande och språkutvecklande arbetssätt

Dela sidan med dina vänner:
 • Hela konferensen var den bästa jag varit på på mycket länge.

  Tidigare deltagare

 • Intressanta och aktuella ämnen

  Tidigare deltagare

 • Det var bra variation på föreläsningarna. Mycket bra föreläsare allihoppa

Några av våra talare

9748

Ekonomi, prao och arbetsmarknad – från grundskola till gymnasium

Charlotta Granath, förstelärare SO-ämnen, Viktor Rydbergs skola, Sundbyberg

9749

Att utforma undervisning för att utveckla elevers systemkunnande i komplexa samhällsfrågor

Lotta Jankell, gymnasielärare geografi, biologi och naturkunskap, doktorand i geografididaktik, Stockholms universitet och sekreterare i Geografilärarnas riksförening

9750

Historiebruk i praktiken – konkreta tips och arbetssätt

Eva Henriksson, förstelärare historia, S:t Petri skola, Malmö

9751

Historiebruk i praktiken – konkreta tips och arbetssätt

Lo Söllgård, gymnasielärare historia, S:t Petri skola, Malmö

9752

Geoskolan – en digital lärmiljö för elever i grundskolan och på gymnasiet

Maria Vallberg, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

9753

Geoskolan – en digital lärmiljö för elever i grundskolan och på gymnasiet

Pia Lidberg, SDI-samordnare, Lantmäteriet

9754

History marketing – ämnesövergripande inom historia och företagsekonomi

Anahi Davila, arkivpedagog och leg. gymnasielärare, Företagskällan och Centrum för Näringslivshistoria

9755

Så skapar du motivation och engagemang hos alla elever

Agneta Gulz, professor kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • Moderator Sten Hagberg inleder konferensen

  Sten är legitimerad gymnasielärare och är ledare för Lärarnas Riksförbunds Forum för Humaniora och samhällsvetenskap. Sten är en uppskattad moderator som har varit med på SOdagarna åtta år i rad. Under konferensen är det Sten som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • Ekonomi, prao och arbetsmarknad – från grundskola till gymnasium
  • Vikten av ett aktivt arbete utifrån det centrala innehållet
  • Lagstadgad prao i grundskolan och APL i gymnasiet – hur påverkar det dig?
  • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Så kan du undervisa kring privatekonomi i grundskolan och på gymnasiet

  Charlotta Granath, förstelärare SO-ämnen, Viktor Rydbergs skola, Sundbyberg

  Charlotta är även lärare vid lärarutbildningen, skolambassadör för EU och var tidigare ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

 • Så skapar du motivation och engagemang hos alla elever
  • Avgörande faktorer bakom motivation – vad säger forskningen?
  • Arbetssätt som ökar elevernas motivation och intresse för ett ämne
  • Vad kan du göra när elever saknar motivation?

  Agneta Gulz, professor kognitionsvetenskap, Lunds universitet

 • Lunch
 • History marketing - ämnesövergripande inom historia och företagsekonomi

  Lektionsförslag om företagshistoria och entreprenörskap

  • Hur företag aktivt använder sin autentiska berättelse i marknadsföringssyfte
  • Tips och verktyg för ett arbete med primära källor
  • Historiska lärdomar och hur de används för produktutveckling och för att stärka organisationen

  Anahi Davila, arkivpedagog och leg. gymnasielärare, Företagskällan och Centrum för Näringslivshistoria


  Med 7000 svenska företag som kunder och 70 000 hyllmeter material har Centrum för Näringslivshistoria startat skolsajten Företagskällan och digitaliserat över 1000 artiklar och lektionsförslag om svensk företagshistoria och entreprenörskap.

 • Transspråkande - ökade möjligheter till lärande för nyanlända och flerspråkiga elever

  Att alltid ha transspråkande som förhållningssätt innebär att varje arbetsområde och lektion erbjuder eleven möjlighet att nyttja sin bakgrund. Nyckeln till det blir att skapa tid, utrymme och möjlighet att använda alla språkliga resurser.

  Men hur kan upplägg se ut i praktiken? Hur gör man för att låta eleven använda hela sin språkliga repertoar i klassrummet?

  • Hur kan undervisningen planeras och genomföras för att tillvarata och använda flerspråkiga och multimodala resurser för ökade möjligheter till lärande?
  • Arbetsområde barns rättigheter, demokrati och svensk lagstiftning ”Mitt liv - mina val”
  • Hur kan elevernas röster bidra till utveckling av undervisning i klassrummet och på skolenhetsnivå?

  Sandra Pilemalm, Projektledare Skolverkets riktade insatser nyanlända och flerspråkiga elevers lärande, Burlövs kommun

 • Eftermiddagskaffe
 • Historiebruk i praktiken - konkreta tips och arbetssätt

  Sedan 2011 är historiebruk, historiekultur och historiemedvetande delar av såväl historieämnets syfte som kunskapskrav, men vad innebär det och hur ska lärare hantera dessa i undervisningen? Med utgångspunkt i GY11 presenterar vi praktiska exempel på undervisning kring historiebruk.

  • Reflektion kring arbete med historiebruk på högstadiet och gymnasiet
  • Konkreta tips för arbete med historiebruk i klassrummet och i staden
  • Modeller för historiebruksundervisning

  Eva Henriksson, förstelärare historia, S:t Petri skola, Malmö
  Lo Söllgård, gymnasielärare historia, S:t Petri skola, Malmö
  Eva är läromedelsförfattare, är verksam som förstelärare på S:t Petri skola samt leder Malmö Stads centrala ämnesgrupp i historia för de kommunala gymnasieskolorna. Lo ligger bakom programserien De historiska kvinnorna för SR och har skrivit för tidningen Historiskan.

 • Konferensens första dag avslutas
 • Konferensens andra dag inleds
 • Språkutvecklande arbetssätt och läsglädje i SO-rummet - en demokratifråga
  • Arbetssätt som gör SO-undervisningen till ett komplement till elevernas språkutveckling
  • Inspirerande tips på ämnesövergripande texter och radioteatrar för SO-undervisningen

  Maria Björsell, lärare och författare, Grantomta Montessori
  Maria är även ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

 • Förmiddagskaffe
 • Att utforma undervisning för att utveckla elevers systemkunnande i komplexa samhällsfrågor
  • Så utvecklar du elevernas systemtänkande kring hållbarhetsfrågor
  • Att arbeta med sambandskartor som modell kring hållbarhet, migration och klimat för elever från lägre åldrar till gymnasiet

  Lotta Jankell, gymnasielärare geografi, biologi och naturkunskap, doktorand i geografididaktik, Stockholms universitet och sekreterare i Geografilärarnas riksförening

 • GIS och fältstudier inom geografi
  Geoskolan – en digital lärmiljö för elever i grundskolan och på gymnasiet
  • Utveckla elevernas digitala kompetens med utgångspunkt i geografisk information
  • Ämnesövergripande undervisningsstöd
  • Grundläggande undervisning med GIS med utgångspunkt i läroplanen
  • Konkreta lektionsförslag och kartverktyg med geografisk information

  Maria Vallberg, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet
  Pia Lidberg, SDI-samordnare, Lantmäteriet

 • Lunch
 • Lyckade metoder för elevexempel i undervisningen
  • Vilka fördelar finns med att använda elevexempel?
  • Tips och arbetssätt för hur du når framgång med metoden
  • Omvänd kamratbedömning – hur fungerar det?

  Mona Pfaus, leg. ämneslärare, Norregårdsskolan Växjö

 • Eftermiddagsfika
 • Digital källkritik – olika digitala kanaler och hur du och eleverna bäst hanterar dem
  • Nätresearch i praktiken
  • Så sprids nätbluffarna och så gör du eleverna medvetna om riskerna
  • Propaganda och alternativmedia – vilka aktörer har inflytande?
  • Så har internet och sociala medier förändrats de senaste fem åren

  Hugo Ewald, faktaredaktör, DN
  Hugo är faktaredaktör på Dagens Nyheter och var tidigare redaktör för tidningen Metros Viralgranskaren.

 • Moderator Sten Hagberg summerar och avslutar konferensen
Visa mer

Ska du delta?

I samarbete med

Priser

Alla priser är exkl. moms

2019-10-14 och 2021-01-22
5.450
SEK
2021-01-23 och 2021-02-19
5.950
SEK
2021-02-20
6.750
SEK