Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Skolbibliotek 2019

2 dagar konferens i Stockholm

19-20 november 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Succékonferensen Skolbibliotek är tillbaka för 9:e året i rad!

I en snabbt utvecklande och omväxlande värld ställs höga krav på dig i din roll som skolbibliotekarie. Att ständigt vara uppdaterad inom det senaste och kunna föra kunskapen vidare förutsätter att du är upplyst kring aktuell källkritik, olika arbetssätt och digitala trender.

På årets konferens får du det senaste kring informationskompetens, läsfrämjande och digitala verktyg. För att kunna förmedla hela skolbibliotekets resurser fördjupar vi oss även inom samarbeten mellan skolbiblioteket och lärarna, hur får ni ut det bästa av varandra?

Under dagarna delar experter och praktikfall med sig av sina erfarenheter och ger dig de verktyg du behöver för att utveckla ditt skolbibliotek och din roll som skolbibliotekarie.

Vi ställde några korta frågor till Sten Ivarsson, talare på konferensen, läs mer här.

Plats för konferensen: Lustikulla Konferens och Event, Liljeholmsvägen 18, Stockholm

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

På konferensen lyfter vi bland annat:

 • Det senaste inom källkritik och informationssökning
 • Skolbibliotekariens roll i digitaliseringsarbetet
 • Aktuellt från Skolverket – nationell överblick av skolbiblioteken
 • Utveckla elevernas informationskompetens
 • Lyckad samverkan mellan skolbibliotekarie och lärare

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Några av våra talare

9207

Digital källkritik – olika digitala kanaler och hur du bäst hanterar dem

Hugo Ewald,faktaredaktör, DN

9208

Ordlösa böcker – en framgångsrik metod för läsfrämjande

Åsa Gyllin, skolbibliotekarie, Fridhemsskolan

9211

Bibliotekariens roll och ansvar i skolans digitaliseringsarbete

Sten Ivarsson,skolbibliotekarie, Söderslättgymnasiet

9212

Värdet av en lokal handlingsplan för skolbiblioteket

Camilla Larsson, skolbibliotekarie, Kungsholmens gymnasium

9213

Bokklubben som utvecklas i takt med eleverna

Eva-Lisa Nordmark, skolbibliotekarie, Söderviksskolan

9215

Att utvärdera och utveckla en skolbiblioteksverksamhet – forskning och praktik

Lisa Åström, skolbibliotekarie, Rosendalsgymnasiet

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • Moderator Sofia Malmberg inleder konferensen

  Sofia är samordnare för skolbiblioteken i Järfälla, där hennes uppdrag är att skapa strukturer för skolbibliotek och att verka kompetenshöjande gentemot skolbibliotekspersonalen. Hon har tidigare arbetat som skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm, där hon arbetade med att stärka elevernas språkutveckling och digitala kompetens i undervisningen. Sofia har skrivit ett flertal böcker om skolbibliotek och är en flitigt anlitad föreläsare och debattör i skolbiblioteksfrågor.

 • Det senaste från Skolverket

  Anette delar med sig av det senaste från Skolverkets nationella arbete med skolbiblioteken. Hon berättar bland annat om ett stödmaterial kring läsintresse och jämställdhet som vänder sig till lärare och skolbibliotekarier i förskoleklass och årskurs 1-3. Du får även en inblick i vad som kommer härnäst och vad Skolverket har för framtidsvisioner.

  Anette Holmqvist, undervisningsråd, Skolverket

 • Digital källkritik – olika digitala kanaler och hur du bäst hanterar dem

  • Nätresearch i praktiken
  • Så sprids nätbluffarna och så gör du eleverna medvetna om riskerna
  • Propaganda och alternativmedia – vilka aktörer har inflytande?
  • Så har Facebook förändrats de senaste fem åren

  Hugo Ewald, faktaredaktör, DN

  Hugo är faktaredaktör på Dagens Nyheter och tidigare redaktör för tidningen Metros Viralgranskaren.

 • Bibliotekariens roll och ansvar i skolans digitaliseringsarbete
  • Skolbibliotekariens roll och ansvar gentemot eleverna i en digital era
  • Hur vi arbetar med ESPÖ-samlingen
  • Praktiska exempel från vårt lyckade arbete med Studiestrategiportalen Söderslätt

  Sten Ivarsson, skolbibliotekarie, Söderslättgymnasiet

 • Lunch
 • Workshop!

  Skolbibliotekarie – en profession med flera relationer

  Hur kan du utifrån din profession aktivera elevgrupper i olika årskurser? Vilka möjligheter finns att variera övningar och uppgifter för eleverna?

  Som skolbibliotekarie har du en profession med många varierande uppgifter och relationer där du möter elever i olika åldrar och med olika bakgrund. Det ställer höga krav på att du kan anpassa ditt bemötande utifrån olika behov. Genom att utveckla din pedagogiska roll kommer du snabbt kunna anpassa dig efter varierande elevgrupper och vara förberedd med innovativa lösningar i olika situationer.

  Under workshopen får du konkreta exempel på hur du kan främja lärande genom att skapa varierade, elevaktiva övningar.

  Vi går igenom:

  • Den pedagogiska rollen som skolbibliotekarie
  • Strategier för att leda elevgrupper
  • Struktur för lektionsupplägg
  • Verktyg för att variera övningar och uppgifter

  Workshopen leds av Linda Sikström och Daniel Prsa, lärare och skolutvecklare

  Linda och Daniel är certifierade coacher utifrån ICF och erfarna föreläsare kring coachande förhållningssätt för pedagoger, pedagogers ledarskap och varierande undervisningsmetoder

 • Konferensens första dag avslutas
 • Mingel & nätverksträff

  Missa inte möjligheten att runda av konferensens första dag genom nätverkande och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.

 • Välj vilket spår du vill medverka på
  Grundskola

  9:00 – 09:50

  Arbetssätt för lyckat samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare

  • Så förmedlar du enklast ditt budskap till lärarna
  • Verktyg för att bli en del av lärarnas undervisning
  • Praktiska arbetssätt som leder till lyckade samarbeten

  Frida Berlin, skolbibliotekarie, Ekkälleskolan

  Camilla Leonsson, lärare och bibliotekspedagog, Ekkälleskolan

  9:50 Förmiddagskaffe

  10:10 – 11:00

  Ordlösa böcker – en framgångsrik metod för läsfrämjande

  • Ordlösa böcker för läsfrämjande
  • Så anpassar du metoden efter olika årskurser
  • Varierande utgångspunkter och former - individanpassa för eleven
  • Praktiska erfarenheter - fallgropar och framgångar

  Åsa Gyllin, skolbibliotekarie, Fridhemsskolan

  11:10 – 12:00

  Bokklubben som utvecklas i takt med eleverna

  • Att starta en bokklubb – syfte, struktur, innehåll och marknadsföring
  • Utmaningar i arbetet med bokklubben
  • Vilken effekt har bokklubbarna gett?

  Eva-Lisa Nordmark, skolbibliotekarie, Söderviksskolan

  Gymnasium

  9:00 – 09:50

  Informationskompetens hos eleverna – så skapar och utvecklar du den

  • På vilka nivåer förväntas elevernas informationskompetens ligga?
  • Metoder för att hjälpa eleverna att självständigt utveckla sin informationskompetens
  • Insatser du kan göra för att fånga upp elever som brister i sin informationskompetens

  Peter Rydén, skolbibliotekarie, Tingsholmsgymnasiet

  9:50 Förmiddagskaffe

  10:10 – 11:00

  Sustainable poetry – skolbiblioteket inkluderat direkt i undervisningen

  • Medskapande projekt – praktisk tillämpning
  • Så arbetar vi med globalt digitalt samarbete
  • FN-SKOLA – skolbibliotekets arbete med de globala målen
  • Konkret exempel på hur vi har lyckats med samarbetet mellan lärare och skolbibliotek

  Magdalena Ivarsson, verksamhetsansvarig bibliotekarie, NTI Lund och Consensum AB

  11:10 – 12:00

  Värdet av en lokal handlingsplan för skolbiblioteket

  • Skolbibliotekets pedagogiska och demokratiska uppdrag
  • Att skapa en handlingsplan – utmaningar i utvecklingsstadiet
  • Ensam bibliotekarie – hur kan handlingsplanen vara en hjälp?

  Camilla Larsson, skolbibliotekarie, Kungsholmens gymnasium

 • Lunch
 • Praktiska exempel på hur du får med dig lärarna i arbetet kring källkritik och informationssökning

  • Källkritik och informationssökning ur ett F-9-perspektiv
  • Hur möts läraren och bibliotekarien kring källkritik och informationssökning?
  • Erfarenheter från verkligheten – möjligheter och fallgropar i det praktiska arbetet

  Maria Bolmehag, skolbibliotekarie, Tolvåkersskolan

  Ninni Malmstedt, skolbibliotekarie, Rinnebäckskolan

  Emelie Olofsson, skolbibliotekarie, Lackalänga skola och Ljungenskolan

 • Att utvärdera och utveckla en skolbiblioteksverksamhet – forskning och praktik

  • Så skapar du en effektiv skolbiblioteksverksamhet med befintliga resurser
  • Lyckat samarbete mellan skolledning, lärare och skolbibliotek
  • Forskning kring hur du sätter upp hållbara mål och planer för verksamheten
  • Utvärderingsmetoder och exempel från Rosendalsgymnasiet

  Lisa Åström, skolbibliotekarie, Rosendalsgymnasiet

 • Eftermiddagskaffe
 • Långsiktiga strukturer för skolbibliotek – hur gör du?

  • Vilka insatser som behövs och vilka fallgropar som du bör undvika
  • Samarbete mellan förvaltningsledning och rektorer på ett strategiskt sätt
  • Så lyckas du i kommunikationen med leverantörer och IT-avdelning
  • Hur ger du skolbibliotekspersonalen maximala förutsättningar?

  Sofia Malmberg, samordnare av skolbiblioteken, Järfälla kommun

 • Moderator Sofia Malmberg summerar och avslutar konferensen
Visa mer

Ska du delta?

I samarbete med

Priser

Alla priser är exkl. moms

2020-05-25 och 2020-09-25
5.450
SEK
2020-09-26 och 2020-10-30
5.950
SEK
2019-10-19
6.750
SEK