Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Simulering "Kaizen-Event" workshop

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2222

Ett Kaizen Event innebär normalt att ett operativt team plus alla berörda oavsett position under ca 5 dagar arbetar tillsammans för att förbättra ett flöde eller en operation.Vi kommer att simulera detta under en dag med hjälp av spel där ett ”normalt” flöde omvandlas till ett trimmat och effektivt flöde genom att arbeta efter en definierad metod ibland kallad ”Kaizen Event”.En detaljerad beskrivning av det nuvarande läget i den valda verksamheten tas fram med noggrann faktainsamling, en plan utvecklas för förbättring, planen genomförs, uppföljning för att bekräfta att planen genomfördes fullständigt och korrekt, och rapport till ledningen om händelsen och dess prestationer.Normalt genomförs detta under ca en vecka men här gör vi det under en dag.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till personer verksamma inom tillverkningsindustrin, tjänsteföretag eller offentlig verksamhet t ex sjukvård och som ska leda införandet av Lean i sin egen verksamhet.
Utbildningen är också lämplig för alla i en verksamhet, från beslutsfattare till produktionspersonal och som är delaktiga i produktions- och utvecklingsprocesser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Syfte

Deltagarna skall efter genomgången utbildning kunna genomföra motsvarande i egen verksamhet.

Innehåll

- Kartlägga och mäta den aktuella processen. Besluta om önskat resultat
- Överväga bakomliggande orsaker och möjliga lösningar
- Nå enighet om förbättringar
- Genomföra förbättringar
- Mät resultat och tillämpa alla nödvändiga justeringar
- Kommunicera förändringarna i organisationen
- Erkänna och belöna medarbetare som bidragit till framgång

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Värdeflödesanalys (VFA)

Teknologisk Instituts utbildning Värdeflödesanalysen ger en god inblick i innebörden av Lean. Det är ett praktiskt upplagt träningsprogram uppdelat på två tillfällen med totalt fyra dagar.Värdeflödesanalys är ett effektivt verktyg för kommunikation, verksamhetsplanering och hantering av förändringsprocessen. Grundidén är att genom helhetssyn tydliggöra sambandet mellan informations- och material/ärende/patient-flöden samt källor till slöseri. Värdeflödesanalysen fokuserar på utmaningar och hinder för att skapa effektiva flöden både internt och gentemot kund.Första dagen är det teori och praktiska övningar avseende nulägeskartläggning utifrån ett praktiskt exempel.Andra dagen teori och träning i att skapa ett framtida effektivt flöde från samma praktiska exempel.Dagen avslutas med utdelning av en hemuppgift att till nästa kurstillfälle redovisa arbetet med att kartlägga ett flöde från egen verksamhet, produktion, administration eller service samt utifrån detta göra en karta av ett förbättrat framtida flöde utifrån nulägeskartläggningen.Nästa kurstillfälles första dag sker redovisning i gruppen av resp. deltagares kartläggningar, både nuläge och tänkta framtida läge. Andra dagen genomgås detaljerade metoder för förbättringar av flöden.Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.