Utbildningar

 

NYHET
SIAM Foundation

Pris: 18 000 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   22-24 maj 2018

Kursnr: 5182

Se alla tillfällen

Yrkesverksamma inom IT-tjänstområdet har alla ett intresse av SIAM. IT-företag som erbjuder olika typer av outsourcingtjänster (Platform as a service, Software as a Service, Cloud Computing etc.) behöver alla integrera sina ITSM-processer och verktyg med sina kunders.I detta integrationsarbete är SIAM (Services Integration and Management) en utmärkt verktygslåda att hämta inspiration ifrån.

Deltagare

Service Managers, Projekt- och programledare, Service Delivery, Change Managers, Business Relationship Managers, Affärschefer, Lösningsarkitekter, Managementkonsulter, Process Managers, Upphandlare, IT-leverantörer m.fl.

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper behövs, även om en övergripande förståelse för IT-Service Management, d.v.s hantering av IT-tjänster är att rekommendera.

Syfte

Service Integration and Management (SIAM) är en metodik som passar utmärkt i organisationer där tjänster som köps från ett antal tjänsteleverantörer hanteras och koordineras.

För att på ett framgångsrikt sätt kunna hantera och integrera tjänster - effektivt och med hög verkningsgrad - behöver företag med många leverantörer besitta vissa nödvändiga kompetenser. Forskning inom området visar att sex grundläggande IT-förmågor behöver skapas och utvecklas.

 • Hantera styrningen av tjänsteintegrationen: Företaget behöver kunna definiera, etablera och kontinuerligt anpassa den styrningen som behövs
 • Hantera tjänsteintegrationens organisation: Företaget behöver kunna utveckla och leda en distribuerad organisation allt eftersom affärskrav förändras
 • Hantera verksamheten: Företaget behöver kunna hantera olika affärsbehov och utveckla en tjänsteportfölj som överensstämmer med verksamhetens krav
 • Hantera verktyg och information: Företaget behöver kunna hantera distribuerad information i en lösning där flera leverantörers olika verktyg kan integreras
 • Hantera leverantörer och avtal: Företaget behöver kunna välja en relevant portfölj av leverantörer och hantera dessa tillsammans med olika befintliga outsourcingavtal
 • Hantera kompletta (End-to End) tjänster: Företaget behöver kunna förstå och hantera kompletta affärstjänster. Vilket inkluderar konsolidering av såväl affärs- som IT-tjänster, speciellt vid företagssammanslagningar, uppköp och avslut. Integrerade delar är IT-Service Management (ITSM) inklusive relevanta processer

Ett medvetet och systematiskt införande av dessa förmågor och kompetenser leder till ett effektiv ”multi-sourcingengagemang” och framgångsrik hantering av många olika tjänsteleverantörer.

Innehåll

Kursen är tre dagar och varvar teori med ett antal praktiska övningar. Kursupplägget följer övergripande nedanstående struktur.

Dag 1
Module 0: Welcome to the SIAM Foundation course
Module 1: Introduction to Service Integration and Management
Module 2: SIAM Implementation Roadmap

Dag 2
Module 3: SIAM Roles and Responsibilities
Module 4: SIAM Practices
Module 5: Supporting Processes part 1 (An overview of some of the related processes)

Dag 3
Module 5: Supporting Processes part 2 (An overview of some of the related processes)
Module 6: SIAM Challenges and Risks
Module 7: SIAM and other best practices
Module 8: Exam Preparations

Övrigt

Kursen hålls på svenska, men allt material är på engelska. I slutet på den tredje kursdagen kan deltagaren om så önskas mot en tilläggskostnad skriva ett certifieringsprov på engelska. Provet består av 40 stycken flervalsfrågor där det behövs 26 rätt (65%) för att få godkänt.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 18 000 Exkl. moms

3 dagar 

 • 22-24 maj 2018:22/5 - 24/5 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 15-17 oktober 2018:15/10 - 17/10 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 5-7 november 2018:05/11 - 07/11 2018:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?