Utbildningar

 

Service och underhåll av fjärrvärmecentraler

Pris: 10 000 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfällen:
Göteborg   1-2 oktober 2018

Kursnr: 9313

Se alla tillfällen

En utbildning för dig som behöver kännedom om fjärrvärmecentralens uppbyggnad, reglerutrustningens funktion och vilka underhållsåtgärder som behövs. Kunden ställer allt högre krav på sina värmeleverantörer.Service av fjärrvärmecentralen bidrar till god komfort och ekonomi för kunden på ett för denne bekvämt sätt. Väl fungerande service är också en förutsättning, för att värmeleverantören skall kunna nyttja produktionsanläggningen på ett optimalt sätt med tanke på elproduktion, rökgaskylning (systemeffektivitet) och ackumulatorkapacitet.Service av fjärrvärmecentraler är ett bra sätt att skapa goda relationer och få nöjda kunder.

Deltagare

Drifttekniker, service- och underhållspersonal inom energiverk och fastighetsförvaltning.

Förkunskaper

Gärna någon driftteknisk erfarenhet.

Syfte

Kursen syftar till att ge dig kännedom om fjärrvärmecentralens uppbyggnad, reglerutrustningens funktion och vilka underhållsåtgärder som behövs.

Innehåll

 • Fjärrvärmecentralens uppbyggnad. Ingående komponenters egenskap och funktion beskrivs.
 • Fjärrvärmecentralen är hjärtat i fastighetens värmesystem. Förståelse för hur hela systemet samverkar är en förutsättning för att göra rätt serviceinsatser.
 • Styr- och reglerfunktioner. Inställning och optimering av reglerutrustning.
 • Praktiska övningar i simulatorer. Olika reglercentraler diskuteras, äldre och modern typ.
 • Styrventiler och ställdon, svaga punkter som t.ex. packboxar. och gränslägesbrytare.
 • Funktionskontroll av styrventiler
 • Radiator- ventilations- och tappvarmvattensystem.
 • Legionella, hur undviker vi att bakterien utvecklas i tappvarmvattensystemet.
 • Service och underhåll av fjärrvärmecentralen, serviceavtal, administrativa hjälpmedel, felsökningsschema, checklistor, reservdelar mm.
 • Inomhusklimat -Komfort rörande inomhustemperatur och tappvarmvatten.
 • Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser F:101 2014.
 • Grupparbeten i värmecentral.
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 000 Exkl. moms

2 dagar 

 • 1-2 oktober 2018:01/10 - 02/10 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 12-13 november 2018:12/11 - 13/11 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 18-19 mars 2019:18/3 - 19/3 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 30 september - 1 oktober 2019:30/9 - 01/10 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 11-12 november 2019:11/11 - 12/11 2019:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser