Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Schakta säkert

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4103

För att skapa en bra arbetsmiljö vid schaktarbeten krävs att man både tänker på aktuella risker med arbetet men också på hur känslan är när man står i schakten. Det ska inte finnas några tvivel på att schaktväggarna håller och att arbetet kan utföras säkert.Arbetsmiljölagen innehåller regler för att arbetsgivaren ska kunna förekomma ohälsa och olyckor i arbetet. ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (AML 1977:1160 1 §) I arbetsmiljölagen ingår regler som omfattar samtliga element i arbetet.Det är i första hand arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljöreglerna följs, men arbetsmiljöansvaret delegeras oftast till platsledningen. Det krävs dock att platsledningen har rätt kunskap och utbildning för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö. Vid entreprenadarbete är också byggherren ansvarig för att arbete utförs enligt gällande regelverk (Sveriges byggindustrier, 2013).I kursen lär du dig lagar, regler och förhållningssätt för att schakta säkert.

Deltagare

Arbetsledare och projektansvariga inom området, är även lämplig för projektörer/beställare.

Förkunskaper

Erfarenhet från branschen.

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska lära dig schakta säkert ur ett regel- och säkerhetsmässigt perspektiv.

Innehåll

  • Jord
  • Geoteknisk dimensionering
  • Förutsättningar för god arbetsmiljö vid schaktning
  • Utförande av schaktarbete
  • Kontroll och övervakning av schakter
  • Lagar och regler kring schaktning

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?