Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Särskolan

2 dagar konferens i Stockholm

17-18 mars 2020

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Årets mötesplats för dig som arbetar inom särskolan!

Vi är glada att kunna bjuda in till vår årliga konferens för dig som arbetar i särskolan!

I den uppskattade konferensen Särskolan får du fördjupa dig i de olika stadierna som en elevs skolgång innebär – från psykologutredning till individuella anpassningar och kreativa undervisningsmetoder med och utan digitala hjälpmedel. Du får lära dig kommunikativa verktyg vid lågutvecklad språkförmåga och om hur lågaffektivt bemötande skapar pedagogiskt kapital och hur du har användning av det. Med en spåruppdelad eftermiddag och en valbar workshop om bedömning ges du möjlighet att skräddarsy innehållet.

Konferensen ger dig även material och undervisningsmetoder i sex- och samlevnad samt livskunskap som förbereder eleverna inför ett självständigt liv efter sina år i skolan. För hur går det egentligen för eleverna i arbetslivet? Självklart kommer vi även behandla forskningen kring det under konferensens två dagar. Under dagarna får du lyssna till ledande experter och ta del av framstående praktikfall från vekligheten som delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Du får även tips på metoder och hjälpmedel som främjar lärandet för särskoleelever.

Missa inte denna möjlighet att inspireras, utvecklas och få tips till ditt fortsatta arbete i särskolan!

Varmt välkommen!

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Ta steget mot framtidens särskola

 • Digitala verktyg som utvecklar undervisningen
 • Bedömning i särskolan
 • Livskunskaper och sexualundervisning
 • Planera för en individanpassad undervisning
 • Psykologisk kartläggning inför särskolan

Dela sidan med dina vänner:
 • Matnyttigt, inspirerande, stärkande.

  Tidigare deltagare

 • Väldigt bra upplägg, med lagom långa föreläsningar.

  Tidigare deltagare

 • Bra föreläsare och fint ordnat!

  Tidigare deltagare

Konferensen startar om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Några av våra talare

9492

Lära för livet – motiverande undervisning i särskolan

Marie Nilsson Nordfors, specialpedagog och förstelärare, Häggviks gymnasium

9501

Pedagogiskt kapital och lågaffektivt bemötande

Axel Chipumbu Havelius, leg. psykolog och författare, Havelius & Co

9502

Särskoleanpassad sex- och samlevnadsundervisning

Zafire Vrba, sexualupplysare och läromedelsproducent

9503

Skapa tillgängliga lärmiljöer i särskolan

Emma Rosengren (konferensens moderator), rektor, Foucaultgymnasiet

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • Moderator Emma Rosengren inleder konferensen

  Emma arbetar som rektor på Foucaultgymnasiet, som är en kommunal gymnasiesärskola i Södertälje kommun. Hon har mångårig erfarenhet av att leda elevhälsan inom grundskola och gymnasiesärskola. Under det senaste decenniet har Emma arbetat parallellt med skolledningsuppdrag samtidigt som hon har fortbildat och föreläst om elevhälsa ur olika infallsvinklar. Under konferensen är det Emma som guidar oss mellan föreläsningarna och leder diskussionerna.

 • Skapa tillgängliga lärmiljöer i särskolan
  • Konkreta exempel från Foucaultgymnasiet
  • Så har vi utgått från lärmiljöronder för att utveckla våra miljöer
  • Checklista för att etablera en tillgänglig organisation och hälsofrämjande miljö

  Emma Rosengren, rektor, Foucaultgymnasiet

 • Särskoleanpassad sex- och samlevnadsundervisning
  • Stödmaterial och metoder för anpassad undervisning
  • Privatliv – världens första app för sex- och samlevnadsundervisning i särskolan
  • Så kan du utmana fördomar och begränsande synsätt kring funktionsvariationer och sex

  Zafire Vrba, sexualupplysare och läromedelsproducent

 • Lunch
 • Pedagogiskt kapital och lågaffektivt bemötande
  • Så kan lågaffektivt bemötande skapa pedagogiskt kapital som främjar inlärning
  • Hur kan vi möjliggöra lärandeprocesser genom att ta ansvar för metoder som används för att förändra beteenden?

  Axel Chipumbu Havelius, leg. psykolog och författare, Havelius & Co

  Axel är legitimerad psykolog och arbetar med handledning och utbildning i bland annat lågaffektivt bemötande. Han har tidigare arbetat inom områden som grundsärskola, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri och med behandling av krigs- och tortyrskadade. Han arbetar även med behandling och utredning av både vuxna och barn.


 • Spår 1 - Grundsärskolan

  13:50 – 15:00
  Gruppdiskussion: Att planera individuellt anpassad undervisning i grundsärskolan
  Samtalsgrupper indelade efter yrkesroller med avslutande gemensam diskussion

  • Utifrån vad du hittils tagit del av på konferensen - vad blir viktigt för din skola att tänka på i framtiden? Vad gör du redan nu som du kan dela med dig av i gruppen?
  • Elever på tidig utvecklingsnivå - hur gör du för att hitta rätt läromedel eller material?
  • Hur arbetar du med extra anpassningar i särskolan?
  • Hur arbetar du med extra anpassningar i särskolan? Hur etablerar du en checklista som fungerar väl för eleverna?

  Under ledning av moderator Emma Rosengren

  15:00 – 15:20 Eftermiddagskaffe

  15:20 - 16:20
  Utredningar i ett sammanhang – psykologens bidrag till en helhet

  • Verktyg vid kartläggning och individuell bedömning av elevers behörighet
  • Analys av elevens pedagogiska situation gällande inlärning och studieförmåga
  • Värdering av kognitiva, kommunikativa och sociala egenskaper

  Elinor Schad, fil. dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, Lunds universitet


  Elinor har en yrkesbakgrund som förskole- och skolpsykolog samt mångårig erfarenhet av skolutvecklingsfrågor. Sedan 2010 arbetar hon med forskning och undervisning på institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Elinor har gett ut ett läromedel i skolpsykologi som används vid flera lärosäten och är även medförfattare till flera läromedel om elevhälsan. Hon är en flitigt anlitad talare kring elevhälsofrågor och pedagogisk psykologi, både nationellt och internationellt.

  16:20 Konferensens första dag avslutas

 • Spår 2 - Gymnasiesärskolan

  Framgångsrik samläsning – introduktionsprogram och gymnasiesärskola

  • Så rustas eleverna för arbetslivet med UF som navet i vår verksamhet
  • Höga förväntningar och höga resultat – framgångsfaktorer i samarbetet

  År 2010 startades UF-företaget Små Myror vilket till stor del förändrade arbetssättet på Marks gymnasieskola med en stor utveckling hos varje enskild elev och även hos personalen. Skolan har en årskursintegrerad klass där hälften av eleverna kommer från IM-yrkesprogrammet. 2016 vann de priset Bästa Arbetslag i Sverige på UF-mässan.

  Agnes Larsson, kärnämneslärare, Marks gymnasieskola
  Helena Birgersson, programansvarig kärnämneslärare, Marks gymnasieskola
  Karin Matsson, yrkeslärare, Marks gymnasieskola

  14:50 – 15:20 Eftermiddagskaffe


  15:20 - 16:20
  Livskunskap – med drama som pedagogisk metod i gymnasiesärskolan

  • Ett läromedel i utveckling för elever i utveckling
  • Viktiga sociala färdigheter inför vuxenlivet
  • Självkännedom, självständighet och elevens delaktighet i samhället

  Helena Helander, specialpedagog, Häggviks gymnasium
  Marita Holgersson, specialpedagog, Region Gotland

  16:20 Konferensens första dag avslutas

 • Motiverande undervisning i särskolan – att visualisera förmågor utifrån läroplanen
  • Medvetet arbetssätt som utvecklar elevens förmågor och aktiverar tänkandet
  • Konkreta verktyg och inspiration för att skapa lust och motivation
  • Vilka kunskaper och förmågor ska eleverna utveckla utifrån innehåll i läroplan och kursplaner som också lär för livet?

  Marie Nilsson Nordfors, specialpedagog och förstelärare, Häggviks gymnasium

 • Förmiddagskaffe
 • Livet efter särskolan – så går det för eleverna på arbetsmarknaden
  • Från skolan till jobbet - om arbete och sysselsättning bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
  • Senaste forskningen kring särskoleelevers chanser på arbetsmarknaden

  Carin Staland Nyman, universitetslektor, Högskolan i Halmstad

 • Miniworkshop: TAKK – digitalt hjälpmedel när talet inte räcker till
  Mini-workshop: TAKK – digitalt hjälpmedel när talet inte räcker till
  • Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation för och med elever med grav språkstörning
  • Språkutvecklande aktiviteter med TAKK som verktyg
  • Hur du går tillväga för att börja med TAKK

  Anna Johansson, speciallärare, UTB-gymnasiesärskolan Landskrona Stad

 • Konkreta metoder för bedömning för och av lärande

  Under passet varvas föreläsning med praktiska inslag där vi fördjupar oss i skillnaden mellan undervisningsstödjande bedömning och betygsstödjande bedömning i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Med utgångspunkt i den skillnaden diskuteras två för läraren centrala redskap: beskrivningar av progression i kunnande som redskap i undervisningsstödjande bedömning och kunskapskrav som redskap i betygsstödjande bedömning.

  Vi går genom:

  Vad ska bedömas?
  Varför?
  Vilket redskap behövs?
  Vem ska bedöma?
  Vilka är utmaningarna?

  Workshopen leds av:

  Diana Berthén, fil. dr. i pedagogik och lektor i specialpedagogik, och Mimmi Waermö, fil. dr. i didaktik och lektor i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet.

  Diana har i över 20 år arbetat med olika utvecklingsprojekt i Finland och i Sverige haft varierade uppdrag inom lärarutbildningen. Mimmi är just nu aktuell med en bok kring forskningsbaserad undervisning. De har under ett par år arbetat gemensamt med lärare i grundsärskolan för att utveckla bedömningspraktiken.

Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

2019-06-05 och 2020-01-17
5.450
SEK
2.490
SEK
2020-01-18 och 2020-02-14
5.950
SEK
2.890
SEK
2020-02-15
6.750
SEK
3.490
SEK