Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Sakkunnig tillgänglighet - TIL 2

Pris: 10 900 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
DISTANS   1-2 september 2021

Kursnr: 4704

Se alla tillfällen

Utbildningen förbereder dig för att bli certifierad Sakkunnig tillgänglighet enligt TIL 2.Kursen går igenom gällande lagstiftning i ämnet och ger kunskap om olika funktionshindernedsättningar. Den sakkunniges roll samt befogenheter och ansvar behandlas också i utbildningen. Fakta om bygglagstiftningen varvas med konkreta exempel.

Kiwa Sveriges provtillfällen

Efter avslutad kurs finns tillfälle att på flera orter avlägga skriftligt prov för att sedan söka certifiering.
Kiwa Sveriges aktuella provtillfällen hittar du här

Deltagare

Arkitekter och ingenjörer med byggteknisk inriktning som vill bli certifierade sakkunniga kontrollanter i tillgänglighet. Övriga intresserade som vill lära sig mer om tillgänglighet är också välkomna.

Förkunskaper

Erfarenhet av byggprocessen, t.ex. plan- och bygglovhandläggning. Erfarenhet av projekteringsskeden eller byggskeden är också värdefullt.
Läs mer om de fullständiga kompetenskraven inför certifierin på Boverkets hemsida

Syfte

Kursen är främst tänkt som en förberedelse för att kunna göra det teoretiska provet till certifierad Sakkunnig kontrollant i tillgänglighet. Övriga som är intresserade av tillgänglighetsfrågor och arbetar med detta i sin yrkesverksamhet och som behöver förkovra sig i ämnet är också välkomna.

Innehåll

Övergripande regelverk - funktionshinder och funktionsnedsättning i Sverige och Europa.
- Nationella mål när det gäller handikappolitiken
- FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – 2006

Genomgång av svensk lagstiftning i ämnet, utvalda delar - PBL, PBF, BBR, ALM 1, HIN 3, TIL 2
- Genomgång av paragrafer
- Skillnader mellan olika föreskrifter och när de gäller
- Skillnaden i bedömning när det gäller nybyggnad, ombyggnad och annan ändring
- Sanktioner om lagstiftning inte följs

Övriga lagar och föreskrifter
-Arbetsmiljölagen, AFS, Diskrimineringslagen, Bostadsanpassningslagen osv.

Olika typer av funktionsnedsättningar och vilka svårigheter det medför i byggd miljö.
- Vilka typer av funktionsnedsättning tar BBR upp
- Var finns de största problemen
- Hur stor är gruppen

Rollen som Sakkunnig kontrollant, ansvar och befogenheter.
- Ansvar
- Beslut och bedömningar – vad kan man göra och vilka ska man överlämna till kommunen?
- Praktiska exempel på sådant som ofta blir fel

Kunskapsfrågor för att testa det som lärts in

Övrigt

I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 900 exkl. moms

2 dagar 

  • 1-2 september 2021:01/9 - 02/9 2021:

     DISTANS

    Platser kvar
  • 11-12 oktober 2021:11/10 - 12/10 2021:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?