Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Revision av ledningssystem för företag som utför kontroll

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 6452

Utbildningen Revision av ledningssystem lär ut systematik för att planera, genomföra och rapportera interna revisioner mot egen handbok samt mot ISO/IEC 17020 och aktuella STAFS och andra SWEDAC-dokument. Vi genomför övningar i revision av bland annat: enskilda kapitel i handbok eller standard, kunduppdrag, kontrollmetoder och ledningens genomgång.

Syfte

Utbildningen ger dig

 • Dokumenterad träning i internrevision. Planering, genomförande och rapportering
 • Ökad förståelse för kraven i EN 45004, ISO/IEC 17020 samt myndighetskrav
 • Checklistor - arbetsdokument för revision och ledningens genomgång
 • Underlag till ständiga förbättringar

Innehåll

 • Allmänt om revision. Koppling till ledningens genomgång. Krav på intern revision och utvärdering. SWEDAC DOC. 05:6
 • Gången i en revision. Ex på revisionsrutiner. Roller i en revision
 • Kraven i ISO 17020 och Swedac dokument ur ett revisionsperspektiv
 • Formulering av revisionsslutsatser (övning). Förstå och i ISO 17020
 • Planering av revision. Ex. på revisionsplan och frågelistor
 • Genomförande och rapportering av revision
 • Revision mot enskilda krav (övning)
 • Flödesrevision/horisontell revision (övning). Kontrollmetoder och kontrollrutiner. Revision av ett kunduppdrag
 • Erfarenheter från revisioner. Vanliga avvikelser och förbättringsområden
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Praktisk kvalitetsrevision - med revisionsövning på företag

Utbildningen Praktisk kvalitetsrevision – med revisionsövning vänder sig till dig som redan är intern kvalitetsrevisor eller som kommer att arbeta med interna revisioner. Kursen syftar till att ge en god förståelse hur man planerar, förbereder, genomför och rapporterar en revision av ett ledningssystem, som bygger på kvalitetsstandardenSS-EN ISO 9001:2015 och revisionsstandarden SS-EN ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem.Målet för de interna kvalitetsrevisionerna är att undersöka om kvalitetsledningssystemet fungerar som det ska, d v s att beskrivningar och verklighet stämmer överens och att alla åtaganden, policys och målsättningar uppfylls. Revisionen ska även försöka påvisa möjliga förbättringar och hur olika ”fel-risker” bäst kan förebyggas. De interna revisorerna har således en nyckelroll i kvalitetsarbetet och deras kompetens måste regelbundet säkras.Den här utbildningen ger dig förutsättningarna för hur man planerer och förbereder en revision samt hur den genomförs, bedöms samt hur den ska rapporteras och följas upp. Ett mycket uppskattat inslag är den praktiska delen där du tillsammans med en kollega får vara med om att genomföra en revision i ett kvalitetscertifierat företag. Här får du både nya insikter och konkret erfarenhet. Revisionen genomförs med ledning och stöd av erfaren revisionsledare. Efter utbildningen ska du kunna ansvara för och genomföra interna kvalitetsrevisioner i den egna verksamheten eller hos leverantör.