Utbildningar

 

Redovisning i praktiken

2 dagar kurser - SEK 11 500

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   23-24 maj 2018

Se alla tillfällen
Kursnr 5168

Den här utbildningen är för dig som vill veta allt om hur redovisning går till och hur den påverkar och styr det du gör på jobbet. Du lär dig också hur du själv kan påverka och styra redovisningen. Du får en bred bas att stå på, en bra inblick i det företagsekonomiska språket och en förståelse för det ekonomiska arbetet samt flödet i verksamheten.

Deltagare

Utbildningen är till för dig som kommer i kontakt med ekonomifrågor och behöver ytterligare kunskap i ämnet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Du får en helhetsbild inom redovisningsområdet samt en förståelse för det ekonomiska flödet och hur ekonomisk rapportering är uppbyggd. Kursen ger också grundläggande kunskaper gällande kontering av fakturor. Efter utbildningen ska du kunna följa ett verifikat från kontering till årsredovisning, läsa, tolka och förstå alla ekonomiska rapporter samt utvärdera dem med hjälp av nyckeltal.

Innehåll

Ekonomins kretslopp:
- Kalkyler
- Budget
- Redovisning

Flödet i ekonomiarbetet
- Verifikat
- Konton
- Resultat
- Balans
- Lagstiftningens krav

Grunden till all uppföljning
- Bokföring i debet och kredit
- Överföring till T-konto
- Kassan ökar i debet
- Konteringsövningar

Nästa steg i redovisningen
- Bokslutet
- Avsluta mot UB
- Avsluta mot Resultat
- Övningar

Bokslutet – en bild av hela året
- Periodiseringar
- Justeringar
- Värderingar
- Bokslutsdispositioner
- Övningar

Årsredovisningen – företagets självbiografi
- Innehåll
- Viktigaste siffrorna
- Utvärdering med nyckeltal

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 500 Exkl. moms

2 dagar 

  • 23-24 maj 2018:23/5 - 24/5 2018:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 18-19 oktober 2018:18/10 - 19/10 2018:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsreglerna

För mer information om vår av- och ombokningsreglerna läs mer här

Kan vi hjälpa dig?