Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Radonkonsult - Kurs inför certifiering

Pris: 12 100 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   2-3 september 2019

Kursnr: 9002

Se alla tillfällen

Radon är en olägenhet för människors hälsa och en orsak till ohälsa i inomhusmiljön. Att åtgärda radonproblem kräver specifik teknisk kunskap och förmåga.Kursen ger dig den specialkunskap om radon och problemlösning som krävs för en saklig handläggning av radonåtgärder och deras vidmakthållande.Utan korrekt insikt om olika lösningar och fungerande service och underhåll kan en åtgärd resultera i ökad radonhalt och till och med ge upphov till ett nytt problem med fukt, buller, ökad energikostnad mm.Avsikten med certifieringen är att författningskrav på en radonsäker inomhusmiljö särskilt beaktas av nyckelpersoner i bygg- och förvaltningsprocessen med projektledande- eller projektsamordnande roller.Efter genomförd kurs delas deltagarens personuppgifter och underlag med valt certifieringsorgan KIWA eller RISE.

Erbjudande

Gå 3 och betala för 2.
Går inte att kombinera med andra erbjudanden.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är certifierad (funktionskontrollant OVK, kontrollansvarig och energiexpert) och som nu ges möjlighet att bli certifierad radonkonsult.

Kursen passar dock även för kommunala byggnadsinspektörer, miljöinspektörer och andra handläggare av OVK- och radonfrågor.

Den är också tillgänglig för alla som vill öka sin kännedom om radonproblematiken och få insikt i olika alternativa lösningar.

Dock kan ni inte certifiera er utan nämnda grundkrav ovan.

Förkunskaper

Kursen ställer krav på att du själv gått igenom förstudiematerialet som du får senast en vecka innan kursstart.

Syfte

Kursen ger den specialkunskap om radon och problemlösning som krävs för en saklig handläggning av radonåtgärder och deras vidmakthållande. Den "särskilda kompetensen" verifieras vid ett godkänt kunskapsprov.

Du som är funktionskontrollant, energiexpert eller kontrollansvarig kröner gällande certifikat genom att bli certifierad radonkonsult.

Är du osäker på om din behörighet är tillräcklig kontakta ditt certifieringsorgan, KIWA eller RISE.

Innehåll

 • Kännedom om riksdagens miljökvalitetsmål

 • Kunskap om föreskrifter och allmänna råd om radon - förr och nu, i följande författningar:
  - Svensk författningssamling
  - Boverket
  - Arbetsmiljöverket
  - Folkhälsomyndigheten
  - Strålsäkerhetsmyndigheten
  - Livsmedelsverket
  - Skatteverket

 • Markradon, enligt SGU:s berggrunds- och jordartskartor

 • Åtgärder mot markradon

 • WHO:s rekommendationer om radon i inomhusmiljön

 • Mätning av radon i bostäder, på arbetsplatser och i vatten och mark

 • Förordningen om radonbidrag och Boverkets tillhörande föreskrifter

 • Länsstyrelser och kommuners handläggning kring radon

 • Risker med fuktskador i byggnader

 • Olika åtgärder mot radon, beständighet och kostnader för installation, energi och vidmakthållande.

 • SOU 2001:7 och radonets historia

 • Kunskap om radon omfattande:
  - Radongasen, radioaktivitet, fysikaliska begrepp
  - Radonkällor, Radondöttrar, Cancerrisker, gränsvärden
  - Variationer av radonhalten
  - Olika detektorer och radonmätning inomhus och i mark

Övrigt

Den kalla årstiden är rätt tid för att mäta och ta itu med radonproblem.

Information om skriftligt prov:

Under slutet av dag 2 arrangerar KIWA i samverkan med Teknologisk Institut det skriftliga provet inför certifieringen.

I samband med ansökan om certifiering så tas en separat avgift ut av certifieringsorganet.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 12 100 exkl. moms

2 dagar 

 • 2-3 september 2019:02/9 - 03/9 2019:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar