Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Provtagning recipienter

Pris: 12 100 SEK, 2 dagar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 9604

Att utföra provtagning på korrekt sätt ställer höga krav på utföraren.Med ökad kunskap minskar risken för att trampa i fallgroparna och många felkällor kan elimineras. Arbetar du med recipientprovtagningar, kravställning eller på annat sätt kommer i kontakt med provtagningsfrågor så är detta utbildningen för dig. Rätt metod, rätt utrustning och rätt utförande är bland annat frågor som tas upp.

Deltagare

Kursen vänder sig till personer som teoretiskt och/eller praktiskt utför eller kommer i kontakt med fältmätning eller provtagning i recipienter.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper.

Syfte

Du får de teoretiska och praktiska baskunskaper som krävs när det gäller recipientprovtagning - för att med säkerställd kvalité kunna utföra vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning/provhantering.

Innehåll

  • Bakgrund: Målsättning, lagstöd. Basprogram, påbyggnadsprogram. Ackreditering, kvalitetssäkring. Ansvarsfrågor.
  • Limnolog: Ekosystemens uppbyggnad. Vattnets kemiska och fysikaliska karaktär. Effekter på biota. Årscykler. Påverkansfaktorer. Koppling till utsläppskontrollen.
  • Provtagningsanvisningar: Provtagnings- och provhanteringsinstruktioner. Provtagningsteknik. Fältanalyser, fältobservationer. Skydds- och ansvarsfrågor.
  • Provtagningsutrustning: Vattenprovtagare. Sedimentprovtagare, lod och ekolod. Utrustning för fältanalyser, vattenföring, strömmätning.
  • Övningsuppgifter: Fingerad provtagning. pH-analyser m.m. Egna problem, diskussion.
  • Fältövningar
  • Prov
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?