Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Provtagning i dricksvatten

Pris: 5 900 SEK, 1 dag

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   30 mars 2020

Kursnr: 9614

Se alla tillfällen

Provtagning i dricksvatten är en utbildning för dig som planerar och utför provtagningar. Kvalitetskraven på dricksvatten skall uppfyllas hos användaren enligt SLV 2001:30.

Dricksvattnet är hela tiden sårbart och både yttre miljö och distributionssystemet kan förorsaka försämrad vattenkvalitet.
Därför krävs normalt provtagning både av:
- Råvattnet
- Utgående vatten från vattenverk
- Nätprov
- Dricksvatten från distributionsanläggning
- Dricksvatten från tankar
- Förpackat dricksvatten och bordsvatten

Deltagare

Personer som planerar och utför provtagning. Ingenjörer, tekniker, driftpersonal vid VA-verk.

Förkunskaper

Erfarenhet från branschen.

Syfte

Att kunna utföra provtagning hos användaren samt i distributionsanläggningar och vattenverk enligt gällande krav och vägledningar.

Innehåll

- Lagstiftning/regler
- Kvalitetskrav. Egenkontrollprogram. Kvalitetssäkring av undersökningar.
- Undersökningar. Provtagning och provhantering. Olika syften med provtagningar. Problem/felkällor vid provtagning. Provtagningspunkter principer. Principen om representativitet. Flaskor och transporter
- Provtagningsinstruktioner- provtagningsteknik. Utgående vatten från vattenverk. Dricksvatten från distributionsanläggningar. Dricksvatten från tankar. Dricksvatten som används i livsmedelsproducerande företag. Förpackat dricksvatten och bordsvatten
- Följesedlar och märkning av prov
- Övningsuppgifter
- Provtagningsövningar
- Tolkning av analysresultat
- Åtgärder vid störningar
- Kursprov

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 5 900 exkl. moms

1 dagar 

 • 30 mars 2020:30/3 2020:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 8 juni 2020:08/6 2020:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 12 oktober 2020:12/10 2020:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Pumpteknik - praktisk utbildning
Göteborg: 24-27 mars 2020

För att förstå sambanden i ett tryck- och flödessystem behöver du kunskap om olika pumpars funktion. Du behöver känna till vilka faktorer du måste ta hänsyn till i pumpat media samt hur strömningen i rörledningar påverkar, motverkar och samverkar med pumpen och media för att uppnå önskade driftsförhållanden.I kursen Praktisk Pumpteknik får du en grundlig genomgång om pumpar och pumpsystem på ett lättillgängligt sätt. Vi kombinerar enkel grundteori med resonemang och praktiska övningar i vår testrigg.Drift- och underhållsverksamheten inom industriella och kommunala anläggningar har genomgått en omfattande omvandling. För 25 år sedan var den manuella övervakningen dominerade, idag är det fjärrstyrningen som råder. Personaltätheten har minskat avsevärt samtidigt som kraven på driftsäkerhet har ökat, inte minst på grund av de stora ekonomiska konsekvenserna av ett driftstopp.Detta ställer allt högre krav på teknisk kompetens hos den personal som ansvarar för drift och underhåll och i många fall sitter en pump som hjärtat i anläggningen. Därför är det viktigt att drift- och underhållspersonalen är väl insatt i hur en pump är uppbyggd och fungerar. Det är speciellt viktigt för driftpersonal att känna till samspelet mellan pump och system. Det finns många exempel på hur stora pengar har slösats bort på driftstopp eller felaktig drift av pumpar. Det finns också exempel på hur kostnader kan sparas genom åtgärder på drifts- och underhållssidan. Val av ersättningspumpar kan spara pengar i drift och öka driftsäkerheten.För att uppnå en bättre funktion i pumpar och pumpanläggningar krävs ökad kunskap genom bredare och djupare förståelse för hur det hänger ihop. Allt detta får du i utbildningen Praktisk Pumpteknik.NYHET: Vill du dela upp kursen erbjuder vi nu ett nytt kursupplägg. Gå de två första dagarna under en termin och resterande två dagar under nästa termin.