Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Projekteringsledning

Pris: 10 900 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   21-22 oktober 2021

Kursnr: 4032

Se alla tillfällen

Fördjupa dina kunskaper inom projekteringsledning för att leda arbetet i utformning, funktion och ekonomi mot uppsatta mål.

Projekteringsprocessen i ett byggprojekt är avgörande eftersom det är då byggnadens utformning kan påverkas som allra mest och ansvaret är stort och fallgroparna många. Som projekteringsledare har du en viktig roll i att påverka och bidra till ett framgångsrikt projekt. Kursen fokuserar på projekteringsledarens möjlighet och ansvar samt hur du på bästa sätt organiserar, leder och driver projekteringsuppdraget med hänsyn till bland annat myndigheter och regelverk. Denna kurs vänder sig till dig som kommer att ansvara för att leda projekteringsarbetet i byggprojekt och till dig som är ansvarig för projekteringsledning inom fastighetsbolag, entreprenadbolag eller projektledande konsulter.

Kursen har ett snittbetyg på 4,5

Kursledare

Kursen leds av Mats Brodefors som är delägare i Protek, ett företag som erbjuder tjänster i projektstyrning. Mats har lång erfarenhet inom projekteringsledning från många olika projekt av varierande karaktär och komplexitet och besitter goda kunskaper kring vad som är viktigt att belysa och utreda under projekteringen. Kursupplägget är utformat så att du kan omsätta kunskapen i handling och göra ditt projekt ännu mer framgångsrikt!

Föreläsaren - ett proffs! Super med föreläsare som är verksamma inom det ämnet som de håller kurs i!

Deltagare

Kursen vänder sig till blivande och befintliga projekteringsledare och entreprenadingenjörer som kommer att leda och ansvara för projekteringsskedet.

Förkunskaper

Viss kännedom om byggprocessen eller projektplanering

Syfte

Ökad kunskap om vilka processer i ett projekt som behöver hanteras under projekteringsskedet samt hur du leder, strukturerar och samordnar arbetet mot uppsatta mål med hjälp av verktyg och metoder.

Innehåll

Projekteringsledning i byggprocessen
Tidiga skeden och projekteringsstart
Utförande- och upphandlingsformer
Ekonomi och tidsstyrning
Leda möten – besluts- och informationshantering
Lagar och regler som styr och påverkar
Kvalitet och miljöstyrning
Myndigheter och handlingar
Projekteringssamordning mot produktion- och inköpsplaner
Avslutningsskedet

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 900 exkl. moms

2 dagar 

  • 21-22 oktober 2021:21/10 - 22/10 2021:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 18-19 november 2021:18/11 - 19/11 2021:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar