Programvara - Maskindirektivet och riskbehandling 7.0.5

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Här kommer nyheter, frågor och svar att anslås om Riskbehandling - Maskindirektivet.

Här finns vi

Kontakta oss

 • Vallgatan 14
 • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Rådmansgatan 38
 • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

Programvara – Datorstöd vid Maskindirektivet och riskbehandling 7.0.

Ny version av riskbehandlingsprogrammet – uppdaterad utgåva med utökade funktioner av vår programvara för maskinsäkerhet och CE-märkning.

Beställ genom att kontakta Gunilla Carlebom

Med programvaran kan du utföra riskbehandlingar för det nya maskindirektivet 2008/42/EG som införlivats i svensk rätt genom AFS 2008:3 och som tillämpas på alla maskiner sedan 29 december 2009. Med programvaran kan du även riskbehandla gamla maskiner enligt användardirektivet, AFS 2006:4, användning av arbetsutrustning. Programmet ställer ett antal frågor som du som användare besvarar. Du följer en mall som gör att du inte missar någon del i riskbehandlingen. Dina inskrivna svar leder fram till ett helt färdigt dokument, en rapport. Programmet kan skriva ut riskbehandlingen i Word-format. Du kan enkelt anpassa rapporten till önskad utformning, med egna logotyper och inläggning av elektroniska bilder. Du kan ange information om vem som ansvarat för riskbehandlingen, vilka som deltagit, när den utförts samt senaste ändring. Programmet är ändamålsenligt, flexibelt och användarvänligt helt enkelt.

Förutom programvaran Riskbehandling ingår:

 • Maskindirektivet på svenska och engelska
 • Dokument med jämförelser mellan nya och gamla maskindirektivet
 • Råd och vägledning
 • Mall för instruktionsbok  
 • Blankettmallar för EG-försäkran och deklaration på de flera språk 

Riskbehandling 7.0
Riskbehandling 7.0 Är den senaste utgåvan av Riskbehandlingssystemet. programmet länkar till de drygt 600 olika standarder som är aktuella att beakta vid riskbehandlingen. Där du bl a kan läsa en sammanfattning av vad standarden omfattar. Om du vill ha tillgång till hela standarden, kan du beställa denna från SIS Förlag AB. Programmet ställer ett antal frågor som du som användare skall besvara. Du följer en mall som gör att du inte kan missa någon del i riskbehandlingen och dina inskrivna svar leder fram till ett helt färdigt dokument. Till nya maskindirektivet har flera hundra nya standarder tillkommit. Direktkopplingen till SIS ger en effektiv hantering med förslag på standarder för de olika rubrikerna i direktivet.

 • Blanketter för försäkran om överensstämmelse och försäkran om inbyggnad av delvis fullbordad maskin på olika EU-språk.
 • Dokument rörande direktiv och AFS samt andra nyttigheter, t ex jämförelse mellan nya och gamla maskindirektivet.
 • Blanketter om riskinventering för olika typer av maskiner.
 • Riskbehandling av gamla maskiner enligt kraven i AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning.

Viktiga nyheter:

 • NYHET! Senaste versionen stöder Google Translate's nya betalningsmodell.
 • NYHET! Referenserna uppdaterade med 60 nya standarder och referenser.
 • NYHET! Programmet letar efter och uppdaterar automatiskt referenser när förändringar skett.
 • NYHET! Programmet kontrollerar om det finns uppdateringar av programvaran tillgänglig vid uppstart.
 • NYHET! Programmet kan (maskin) översätta riskbehandlingar, både nya och gamla till flera språk.
 • NYHET! Riskbehandling 7 kan nu hantera samtliga kravpunkter i direktivet.
 • NYHET! Nedan listas de nytillkomna punkterna:
   • NYHET! Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för vissa maskinkategorier.
   • NYHET! Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för att förhindra de särskilda riskkällor som uppstår på grund av maskiners mobilitet.
   • NYHET! Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för att förhindra riskkällor i samband med lyft.
   • NYHET! Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för maskiner som är avsedda för arbete under jord.
   • NYHET! Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav avseende maskiner som medför särskilda riskkällor beroende på lyft av personer.

Detta kan du göra:

 • Riskbehandling mot gamla maskindirektivet 98/37/EG 
 •  Riskbehandling mot nya maskindirektivet 2006/42/EG 
 •  Riskbehandling för 'gamla maskiner' enligt AFS 2006:4 
 •  Integrering till SIS för abonnenter hos SIS 
 •  Skriva ut rapporter i Word-format 
 •  Anpassa rapporten, lägga in logotype m m 
 •  Infoga bilder i riskbehandlingen 
 •  Spara databasen på vald plats 
 •  Ange information om vem som ansvarat för riskbehandlingen och vilka som deltagit 
 •  Göra säkerhetskopiering och återställning från vald plats i nätverket 
 •  Snabbt få information om aktuella standarder genom automatisk koppling direkt till aktuell standard 
 •  Checklistor för riskinventering lämpliga för skyddsronder och konstruktion 
 •  Checklistor med tilläggskrav för vissa maskinkategorier

Vi rekommenderar alla användare att uppdatera programvaran till senaste utgåvan som finns tillgänglig på nedladdningssidan.

Pris (moms tillkommer på angivna priser)

Maskindirektivet och riskbehandling 7.0

Enanvändarlicens 6 490 kr
Önskas ytterligare licenser är priset per användare 1 990 kr
För fler än 10 användare lämnas offert.

Vill du beställa produkterna är du välkommen att kontakta Gunilla Carlebom