Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Produktionsteknik - grundkurs

Pris: 15 100 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   25-26 augusti 2020

Kursnr: 2338

Se alla tillfällen

Det här är en grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling. Den är även ett insteg till ett flertal andra kursmoduler i syfte att utveckla och förstärka den organisation du tillhör.

Det finns en stor potential att ytterligare utveckla och effektivisera svensk tillverkningsindustri. En viktig förutsättning för detta är fler anställda med hög teknisk kompetens. Kursen behandlar ett antal grundläggande avsnitt inom det produktionstekniska området, men beskriver även det ekonomiska fundament som ett företags verksamhet vilar på.

För att tillverkningsföretagen ska vara konkurrenskraftiga och möta kundernas allt högre krav, behövs en flexibel produktion med mindre orderstorlekar, kortare ledtider, snabbare leveranser och en anpassning till kortare produktlivscykler. Det är därför ytterst viktigt att alla medarbetare förstår sin egen roll och hur detta påverkar helheten. Flödet i en fabrik styrs av hastigheten i fabrikens flaskhals och varje "MER-minut" är en 100-procentig intäkt.

Kursinnehållet utgörs av moderna och praktiskt tillämpbara övningar i den egna verksamheten – men ger även förutsättningar för att tillgodogöra sig andra kursmoduler inom kvalité, logistik, underhåll, SMED, ritningsläsning – beredning, styrteknisk grundkurs m.fl.
I utbildningen ingår också praktiska moment med hjälp av ett produktionsspel.

Deltagare

Teamledare, tekniker i olika roller, konstruktörer m.fl. Passar även de som önskar få inblick i produktionsarbetet.

Förkunskaper

Viss erfarenhet från tillverkning/produktion.

Observera att augustitillfället är två dagar. Därefter är kursen utvecklad och omarbetad till tre dagar.

Syfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren en ökad trygghet i sitt yrkesutförande som produktionstekniker och bättre argument för att påverka en positiv teknisk utveckling på sitt företag. Även att vara väl rustad för att anta fler utmanande kursmoduler inom angränsande teknikområden.

Innehåll

Förutsättningar för utveckling och anpassning av produktionssystem
- Ständig utveckling av metoder, maskiner, människor och processer för att stärka konkurrenskraften.

Produktionsekonomi - hur reducera tillverkningskostnaden
- Produktkalkylering
- Kapacitetsberäkningar

Beredning - länken mellan konstruktion och produktion
- Produkt och process
- Operation
- Tillverkningsmetoder
- Flöden och layout

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 15 100 exkl. moms

3 dagar 

 • 25-26 augusti 2020:25/8 - 26/8 2020:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 2-4 november 2020:02/11 - 04/11 2020:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 21-23 april 2021:21/4 - 23/4 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 1-3 november 2021:01/11 - 03/11 2021:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Säkerhetsdatablad (SDB)
Stockholm: 25-27 november 2020

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.