Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Produktionsteknik - grundkurs

Pris: 15 100 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   21-23 april 2021

Kursnr: 2338

Se alla tillfällen

Det här är en grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling fram till idag. Kursen ger dig en inblick i det produktionstekniska området men även en första insikt i vad den fjärde industrirevolutionen innebär för det produktionstekniska arbetet. Du får med dig inspiration och förståelse som du kan ta med i ditt arbete att utveckla och förstärka din organisation.

NYHET – omarbetad kurs!
Produktionsteknik, i den fjärde industrirevolutionen är en grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling. Vi tittar även på de möjligheter och begränsningar som ligger i den nya industrirevolutionen.

Det finns en stor potential att ytterligare utveckla och effektivisera svensk tillverkningsindustri, inte minst genom IIoT (Industrial Internet Of Things). En viktig förutsättning är hög teknisk kompetens bland de anställda.

Denna grundkurs behandlar ett antal grundläggande avsnitt inom det produktionstekniska området men även en första insikt i vad den fjärde industrirevolutionen innebär för det produktionstekniska arbetet.

För att tillverkningsföretagen ska vara konkurrenskraftiga och möta kundernas allt högre krav behövs en flexibel produktion med mindre orderstorlekar, kortare ledtider, snabbare leveranser och en anpassning till kortare produktlivscykler.

Viktigt att du som medarbetare och ditt team förstår och inspireras att tillsammans utveckla företaget, upptäcka och motverka eventuella flaskhalsar i tillverkningar och se en positiv utveckling av verksamheten.

Kursinnehållet består av praktiska tillämpbara övningar som du kan använda i den egna verksamheten samt få en bild av morgondagens tekniska möjligheter. Ett praktiskt produktionsspel visar tydligt problem och möjlighet i tillverkningen.

Deltagare

Teamledare, tekniker i olika roller, konstruktörer m.fl. Passar även de som önskar få inblick i produktionsarbetet.

Förkunskaper

Viss erfarenhet från tillverkning/produktion.

Syfte

Efter avslutad kurs får du som kursdeltagare ökad trygghet i ditt yrkesutförande som produktionstekniker och bättre argument för att påverka den tekniska utvecklingen i positiv riktning på ditt företag. Du får även förbereda dig på vad den fjärde industrirevolutionen kan innebära för dig i din roll/på din arbetsplats.

Innehåll

Förutsättningar för utveckling och anpassning av produktionssystem
- Ständig utveckling av metoder, maskiner, människor och processer för att stärka konkurrenskraften

Produktionsekonomi – hur reducera tillverkningskostnaden
- Produktkalkylering
- Kapacitetsberäkningar

Beredning – länken mellan konstruktion och produktion
- Produkt och process
- Operation
- Tillverkningsmetoder
- Flöden och layout

Den fjärde industrirevolutionen
- Introduktion Industri 4.0
- Simuleringar
- Stödprocesser
- Kommunikation

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 15 100 exkl. moms

3 dagar 

  • 21-23 april 2021:21/4 - 23/4 2021:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 8-10 november 2021:08/11 - 10/11 2021:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Säkerhetsdatablad (SDB)
Göteborg: 3-5 mars 2021

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.