Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Produktion och Lean

Effektivisera din produktion med rätt kunskaper inom planering och styrning.

Inom området produktion har vi samlat kurser och utbildningar inom Lean, hur man inför Lean och hur man planerar för att arbeta med Lean Production. Här hittar du även vår kurs Leanspelet som tydligt visar hur införandet av Lean påverkar verksamheten.

Här finns även kurser inom Produktionsteknik och Material- och produktionsstyrning, MPS.

För dig som jobbar med toleranser inom tillverkning erbjuder vi GPS-Toleranser – Dimension & Form & Läge.

Kurser

Nästkommande tillfälle:
Värdeflödesanalys (VFA)
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

Teknologisk Instituts utbildning Värdeflödesanalysen ger en god inblick i innebörden av Lean. Det är ett praktiskt upplagt träningsprogram uppdelat på två tillfällen med totalt fyra dagar.

Värdeflödesanalys är ett effektivt verktyg för kommunikation, verksamhetsplanering och hantering av förändringsprocessen. Grundidén är att genom helhetssyn tydliggöra sambandet mellan informations- och material/ärende/patient-flöden samt källor till slöseri. Värdeflödesanalysen fokuserar på utmaningar och hinder för att skapa effektiva flöden både internt och gentemot kund.

Första dagen är det teori och praktiska övningar avseende nulägeskartläggning utifrån ett praktiskt exempel.
Andra dagen teori och träning i att skapa ett framtida effektivt flöde från samma praktiska exempel.
Dagen avslutas med utdelning av en hemuppgift att till nästa kurstillfälle redovisa arbetet med att kartlägga ett flöde från egen verksamhet, produktion, administration eller service samt utifrån detta göra en karta av ett förbättrat framtida flöde utifrån nulägeskartläggningen.

Nästa kurstillfälles första dag sker redovisning i gruppen av resp. deltagares kartläggningar, både nuläge och tänkta framtida läge. Andra dagen genomgås detaljerade metoder för förbättringar av flöden.

Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.