Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Problematisk skolfrånvaro

Pris: 5 980 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   5-6 oktober 2021

Kursnr: 3111

Se alla tillfällen

Problematisk skolfrånvaro - bakgrund, kartläggning och strategier

Ofrivillig skolfrånvaro är ofta förenad med oro eller ångest. Generellt är det svårare att bryta ett ångestundvikande beteende ju längre det fortgår och därför är det viktigt att så tidigt som möjligt arbeta med att få tillbaka eleven till skolan.

Missa inte chansen att gå denna kurs där vi bland annat går djupare in på vikten av tidiga insatser och samverkan mellan olika instanser. Vi går även igenom juridiken och ansvarsfördelningen kring elever med problematisk skolfrånvaro.

Under dagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar och du får med dig nödvändiga kunskaper och verktyg för att hantera problematisk skolfrånvaro.

Deltagare

Kursen riktar sig till dig som i din yrkesroll arbetar med elever med problematisk skolfrånvaro:
Lärare, rektorer, specialpedagoger, elevhälsovårdsteam inom grund- och gymnasieskolan samt även personal inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri/kuratorer

Kursinnehåll

Juridik och ansvarsfördelning kring elever med problematisk skolfrånvaro

 • Aktuella nyheter inom juridiken kring skolplikt och frånvaroutredningar
 • Vad är hemkommunens, huvudmannens, vårdnadshavarnas och rektorns ansvar vid elevfrånvaro?
 • Vad säger lagen om skolplikt och rätt till utbildning för eleven?
 • Vad är hemundervisning enligt skollagen?
 • Bestämmelserna om vite mot vårdnadshavare och skolhuvudmän

Skolfrånvaro – bakgrund, kartläggning och strategier

 • 20-30 000 elever är drabbade av ofrivillig skolfrånvaro – varför?
 • Att kartlägga behov och utforma en plan för återinskolning – hur gör du?
 • Konkreta och evidensbaserade strategier för återinskolning
 • Hur får man till ett bra samarbete mellan elev, familj, skola och andra instanser?
 • Framgångsfaktorer för att få barn och unga att återvända till skolan


Anpassningar i skolan för att undvika skolfrånvaro

 • Skapa en fungerande miljö för eleverna
 • Hur du känner igen elever i riskzonen
 • Förhållningssätt och kravnivå för elever i riskzonen
 • Lär känna olika elevkategorier och lär dig strategier för bemötande
 • Hur anpassar vi verksamheten efter den stora gruppen elever med NPF diagnos?

Frågor och diskussion – du får möjlighet att få svar och diskutera dina egna frågeställningar


Workshop

Färdiga situationer delas ut till grupperna där varje kursdeltagare får en given roll med givna premisser.
Du utforskar sedan situationen och tillämpar det du har lärt dig, från identifikation till kartläggning, strategier och utvärdering.

eric donell problematisk skolfrånvaro 2019

Kursledare

Eric Donell
ericdonell.se

Kursen leds av Eric, föreläsare med mångårig erfarenhet av att utbilda skolpersonal om elever med särskilda behov. Han är vice ordförande för Riksförbundet Attention och arbetar till vardags som sjuksköterska på BUP.

Hur har distansundervisningen påverkat eleverna med problematisk skolfrånvaro?
Här kan du läsa Erics tankar om hur pandemin påverkat eleverna och hans tankar framåt.


simon jernelöv problematisk skolfrånvaro 2019

Medverkande föreläsare

Simon Jernelöv
JP Infonet

Simon är jurist och rådgivare inom skoljuridik och dataskydd på JP Infonet.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 5 980 exkl. moms

2 dagar 

 • 5-6 oktober 2021:05/10 - 06/10 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar