Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

NYHET
Problematisk skolfrånvaro

Pris: 5 980 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   28-29 april 2020

Kursnr: 283

Se alla tillfällen

Bakgrund, kartläggning och strategier

Ofrivillig skolfrånvaro är ofta förenad med oro eller ångest. Generellt är det svårare att bryta ett ångestundvikande beteende ju längre det fortgår och därför är det viktigt att så tidigt som möjligt arbeta med att få tillbaka eleven till skolan.

Missa inte chansen att gå denna kurs där vi bland annat går djupare in på vikten av tidiga insatser och samverkan mellan olika instanser. Vi går även igenom juridiken och ansvarsfördelningen kring elever med problematisk skolfrånvaro.

Under dagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar och du får med dig nödvändiga kunskaper och verktyg för att hantera problematisk skolfrånvaro.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som i din yrkesroll arbetar med elever med problematisk skolfrånvaro.

Kursinnehåll

Dag 1
Eric Donell startar dagen med en kort introduktion kring området problematisk skolfrånvaro.

Juridik och ansvarsfördelning kring elever med problematisk skolfrånvaro
Få koll på aktuella lagändringar kring skolplikt och frånvaroutredningar. Vad är hemkommunens, huvudmannens, vårdnadshavarnas och rektorns ansvar vid elevfrånvaro?
- Vad säger lagen om skolplikt och rätt till utbildning för eleven?
- Tydliggörande av ansvarsfördelningen – vem ansvarar för de olika delarna i samverkan runt eleven?
- Vad är hemundervisning enligt skollagen?
- Bestämmelserna om vite mot vårdnadshavare och skolhuvudmän

Skolfrånvaro – bakgrund, kartläggning och strategier
- 20 000–30 000 elever är drabbade av ofrivillig skolfrånvaro – varför?
- Att kartlägga behov och utforma en plan för återinskolning – hur gör du?
- Konkreta och evidensbaserade strategier för återinskolning
- Hur får man till ett bra samarbete mellan elev, familj, skola och andra instanser?
- Framgångsfaktorer för att få barn och unga att återvända till skolan
- Frågestund – du får möjlighet att få svar på de frågor du funderar på

Workshop
Specifika uppgifter delas ut och arbetas med i grupper. Under workshopen behandlar vi områden som hur du t.ex. upptäcker ett riskbeteende, vilka varningssignaler du ska hålla utkik efter och hur du kartlägger orsaken till frånvaron. Du får även upprätta planer för hur du arbetar med elever med problematisk skolfrånvaro.
Dag 2
Anpassningar i skolan för att undvika skolfrånvaro
- Så skapar du en fungerande miljö för eleverna
- Hur du känner igen elever i riskzonen
- Förhållningssätt och kravnivå för elever i riskzonen
- Tolv olika kategorier av elever och strategier för hur du bemöter dem
- 75% av de drabbade eleverna har en NPF diagnos – hur anpassar vi verksamheten efter det?
- Frågestund – du får möjlighet att få svar på de frågor du funderar på

Workshop
Färdiga situationer delas ut till grupperna där var och en får en given roll med givna premisser. Du utforskar sedan situationen och tillämpar det du har lärt dig, från identifikation till kartläggning, strategier och utvärdering.

eric donell problematisk skolfrånvaro 2019

Kursledare

Eric Donell
ericdonell.se

Kursen leds av Eric, föreläsare med mångårig erfarenhet av att utbilda skolpersonal om elever med särskilda behov. Han är vice ordförande för Riksförbundet Attention och arbetar till vardags som sjuksköterska på BUP.

simon jernelöv problematisk skolfrånvaro 2019

Medverkande föreläsare

Simon Jernelöv
JP Infonet

Simon är jurist och rådgivare inom skoljuridik och dataskydd på JP Infonet.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 5 980 exkl. moms

2 dagar 

  • 28-29 april 2020:28/4 - 29/4 2020:

     Göteborg

    Platser kvar
  • 4-5 maj 2020:04/5 - 05/5 2020:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?