Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Praktiskt arbetsmiljöarbete på Vatten- och Avloppsreningsverk

Pris: 13 500 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   25-27 augusti 2021

Kursnr: 9626

Se alla tillfällen

Säkerhet, hälsa och miljöarbetet står i fokus.

Systematiskt arbetsmiljöarbete , egenkontroll, miljöledning, certifieringar etc. Gemensamt är att alla (ej försumbara) aspekter/risker skall identifieras, bedömas, styras, följas upp och troligen förbättras över tid.

En mängd regler kan gälla för drift och skötsel av olika utrustningar samt hantering av olika ämnen. Moderna normer bygger på att reglerna används i förbättringsarbetet över tid.

Deltagare

Chefer, arbetsledare , skyddsombud etc på avloppsreningsverk och vattenverk.

Förkunskaper

För bästa utbyte bör deltagarna vara förtrogna med befintliga rutiner och arbetssätt i egen verksamhet.

Syfte

Utbildningen ska ge
a/ översikt över och kunskap i viktiga regler
b/ ett praktiskt tillvägagångssätt att identifiera och bedöma faror och risker ur arbetsmiljö, säkerhet och miljösynpunkt
c/ bedömningen ska avgöra om förbättringar behövs och vara underlag till prioriteringar av förbättringar.
Utbildningen fokuserar ej på själva reningsprocessen utan på att kunna driva verken på ett säkert sätt över tid. Andra utbildningar fokuserar på rening av vatten och avloppsvatten.
Utbildningen följer systematiken i den internationella ledningssystemsstandarderna OHSAS 18001 och ISO 14 001 - samt Arbetsmiljöverkets vägledningar till systematiskt arbetsmiljöarbete och relevanta delar av handbok om egenkontroll från naturvårdsverket.

Innehåll

Introduktion
En översikt över faror/risker/aspekter vid drift av verk

a) Kemiska hälsorisker
b) Biologiska hälsorisker
c) Hala golv-halkrisk
d) Farliga maskiner
e) Trycksatta anordningar
f) Explosiv miljö, gaser
g) Buller
h) Tunga lyft kan förekomma
i) Fallrisker
j) Drunkningsrisk
k) Arbete med växlande temperaturer
l) Ergonomi
m) Miljörisker vid kemikaliehantering, gashantering etc
n) Transporter
o) Risker för störning av reningsprocessen
p) Andra miljöstörningar

En kort översikt över vanliga regler som berör säkerhet/hälsa och miljö på ett verk
Aktuella regler kommer att användas i övningar
Regler från arbetsmiljöverket, MSB myndigheten, naturvårdsverket

Riskbedömningar.
Termer och begrepp. Utförande. Användning.
Instruktioner för farliga arbeten

Praktiska uppgifter
- Arbete i inloppsdel
- Arbete i luftningsbassänger
- Arbete i pumpstationer
- Arbete med fällningskemikalier och lut i vattenverk
- Arbete i rötkammare
- Egna val av tillämpningsuppgifter

Hantering av entreprenörer vi ombyggnader

Aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Tydlig uppgiftsfördelning- Kompetenskrav och upplärningskrav. Utbildningar- Kommunikation och information. Arbetsplatsträffar- Instruktioner- Beredskap för olyckor och incidenter
- Skydds- och miljöronder. Annan rondering
- Underhållssystem. Arbetsorder och kontroller- Larmsystem. Kontroll av larmsystem-
Hantering av avvikelse, tillbud, incidenter etc
- Hantering av förändringar i teknik, organisation etc- Hantering av dokumentation

Övningar

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 13 500 exkl. moms

3 dagar 

  • 25-27 augusti 2021:25/8 - 27/8 2021:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar