Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Praktisk kvalitetsrevision - med revisionsövning på företag

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 7332

Utbildningen Praktisk kvalitetsrevision – med revisionsövning vänder sig till dig som redan är intern kvalitetsrevisor eller som kommer att arbeta med interna revisioner. Kursen syftar till att ge en god förståelse hur man planerar, förbereder, genomför och rapporterar en revision av ett ledningssystem, som bygger på kvalitetsstandarden
SS-EN ISO 9001:2015 och revisionsstandarden SS-EN ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem.

Målet för de interna kvalitetsrevisionerna är att undersöka om kvalitetsledningssystemet fungerar som det ska, d v s att beskrivningar och verklighet stämmer överens och att alla åtaganden, policys och målsättningar uppfylls. Revisionen ska även försöka påvisa möjliga förbättringar och hur olika ”fel-risker” bäst kan förebyggas. De interna revisorerna har således en nyckelroll i kvalitetsarbetet och deras kompetens måste regelbundet säkras.

Den här utbildningen ger dig förutsättningarna för hur man planerer och förbereder en revision samt hur den genomförs, bedöms samt hur den ska rapporteras och följas upp. Ett mycket uppskattat inslag är den praktiska delen där du tillsammans med en kollega får vara med om att genomföra en revision i ett kvalitetscertifierat företag. Här får du både nya insikter och konkret erfarenhet. Revisionen genomförs med ledning och stöd av erfaren revisionsledare. Efter utbildningen ska du kunna ansvara för och genomföra interna kvalitetsrevisioner i den egna verksamheten eller hos leverantör.

Deltagare

Internrevisorer/blivande internrevisorer och andra som vill veta mer om revision.

Förkunskaper

Yrkeserfarenhet och kunskap om SS-EN ISO 9001 är en fördel men inget krav.

Syfte

Syftet med utbildningen Praktisk kvalitetsrevision – med revisionsövning är att ge dig som internrevisor en god förståelse hur man planerar, förbereder, genomför och rapporterar revision av ett kvalitetsledningssystem som bygger på standarden SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem. Efter utbildningen ska du kunna planera och genomföra interna kvalitetsrevisioner i den egna verksamheten och/eller hos leverantörer.

Innehåll


Dag 1
Teoretiskt avsnitt
Kraven i SS-EN ISO 9001:2015
Kvalitetsrevision i allmänhet
Vägledning för revision enligt SS-EN ISO 19 011
Kvalitetsrevisionen
- Förberedelse
- Genomförande
- Rapportering
- Uppföljning

Praktiskt avsnitt
Förberedelse och planering för genomförandet av revisionen på ett kvalitetscertifierat företag dag 2.

Dag 2
Inledande möte inför revisionen
Genomförande av revision
Utfärdande av revisionsrapporter
Genomgång av utförda revisioner
Diskussion och bedömning samt utformning av revisionsanmärkningar
Avslutande möte med rapportering av revisionsresultat
Summering av erfarenheter

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar