Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

NYHET
Praktisk hantering av fukt och mögel i byggnader

Pris: 10 900 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   27-28 september 2021

Kursnr: 4460

Se alla tillfällen

Rätt kompetens sparar tid och pengar vid fuktproblem!

Fukt i byggnader är kostsamma problem och skador av fukt har oftast dolda orsaker. Alltför ofta händer det att man felbedömt situationen – har åtgärdat och sanerat – men ändå återkommer mögellukt, svamp och rötangrepp efter en kort tid. Med rätt kunskap kan du dock lära dig förebygga fuktskador och identifiera dem i ett tidigt skede om de skulle uppstå och därmed undvika dyra konsulttimmar.

På denna kurs får du under två dagar fördjupade kunskaper om hur fukt och mögel fungerar, var den kommer ifrån och hur den påverkar fastigheter och människor. Vår fuktexpert lär dig hur du hittar fukten, identifierar källan, förebygger samt åtgärdar när skadan är framme. Kursen blandar både teori och praktik så att du efter avslutad kurs kan bedöma om det är fukt och mögel i fastigheten och vilka insatser som bör vidtas.Delar av kursens innehåll

Om fukt i byggnader och fuktskador
 • Grundläggande fuktmekanik
 • Identifiera fuktkällor
 • Fuktrisker i olika byggnadskonstruktioner
 • Gränsvärden och materialkombinationer
 • Genomgång av relevanta delar i BBR (Boverkets byggregler)
Hur kan du koppla ihop fukten med olika mögelangrepp?
 • Vad kan fukt/mögel orsaka för skador i byggnader?
 • Olika sätt för att få bukt med mögel, dålig luft och innemiljö
 • När är fukt och mögel hälsofarligt?
Så får du bukt med fukt och svartmögel
 • Rutiner och åtgärder vid angrepp
 • Hur du bedömer om det finns fukt och mögel i fastigheten
 • Rätt insats i rätt tid för effektivt kostnadsbesparande
 • Bli av med luktproblem och skadat ytskikt
Mätmetoder och utredningsmetodik
 • Mätteknisk strategi
 • Rätt instrument för uppgiften
 • Loggning och dokumentering av mätresultat
Handlingsplan
 • Så kan du arbeta förebyggande och undvika fuktskador
 • Rutiner och checklista
 • Tentamen (frivillig och kostnadsfri)

Deltagare


För dig som är fastighetsägare, förvaltare, fastighetstekniker, fastighetsskötare, fastighetschef, bovärd, alternativt sitter i bostadsrättsföreningens styrelse eller är skadeutredare på försäkringsbolag.


Förkunskaper


Grundläggande byggnadsteknisk kunskap, eller erfarenheter av fuktproblematik i ditt yrkesutövande.


Syfte


Få god kännedom om fukt och mögelskador samt lämpliga metoder för att utreda eller förebygga fuktskador och slipp dyra konsultarvoden.

Kika på intervjun med kursledaren Alf Andersen

 

Program

Ladda ner komplett program i PDF-format.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 900 exkl. moms

2 dagar 

 • 27-28 september 2021:27/9 - 28/9 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar