Utbildningar

 

Potentialutjämning

Pris: 10 500 SEK, 2 dagar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 7112

För att minska riskerna i våra elinstallationer har det införts krav i starkströmsföreskrifterna på potential-utjämning enligt internationell standard. Förutom fördelar ur elsäkerhetssynpunkt ger potentialutjämning dessutom en elmiljösäkring av elinstallationen som kan förebygga funktionsstörningar och avbrott.

Förkunskaper

Grundläggande eltekniska kunskaper och gärna några års erfarenhet från elanläggningar. Kännedom om aktuella starkströmsföreskrifter och elinstallationsreglerna.

Syfte

Syftet med kursen är att skapa förståelse för varför potentialutjämning ökar säkerheten i anläggningen på flera sätt samt tillämpning av dimensionerings- och övriga regler för potentialutjämning.

Innehåll

- Vad är föreskrifternas krav?
- Vilka principer gäller?
- SEK Handbok 413 Potentialutjämning i byggnader
- Hur är potentialutjämningens verkan i praktiken?
- Vilka risker finns i en icke potentialutjämnad elinstallation?
- Vad är lokal potentialutjämning?
- Vilket materiel finns tillgängligt?
- Vad är elmiljösäkring?

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser