Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Planhandläggardagarna

2 dagar konferens i Stockholm

2-3 juni 2020

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Välkommen till Planhandläggardagarna den 2-3 juni 2020 som går för 5:e gången!

Frågan om klimatförändringar är hetare än någonsin och påverkar även samhällsplaneringen, inte minst när det gäller översvämningar och extremväder. Även social hållbarhet är ett område där du i din roll har ett stort ansvar. Och har du koll på vad det innebär för stadsplaneringen när barnkonventionen har blivit lag?

På den populära konferensen Planhandläggardagarna får du bland annat kunskap kring de juridiska aspekterna med barnkonventionen samt konkreta tips på lyckade strategier för att involvera barn och unga i stadens utveckling. Du får även uppdatering i den senaste juridiken och kommunala arkitekturpolitiken som du behöver ha koll på. Missa inte årets nyhet med spårindelning mot detaljplanering och översiktsplanering, så att du kan fördjupa dig inom det område där du är verksam.

Dagarna har ett stort framtidsfokus där experter och framgångsrika praktikfall från större och mindre kommuner ger dig kunskap och konkreta verktyg för de mest aktuella planfrågorna.

Nytt för i år är att du får välja om du vill gå spåret mot detaljplanering eller översiktsplanering! Se hela programmmet nedan.

Varmt välkommen!

Fabian Wingfors
Projektledare

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Detta och mycket mer får du med dig från konferensen:

 • Aktuell juridik och rättspraxis
 • Digitalisering av detaljplanerna
 • Social hållbarhet och medborgarinflytande
 • Barnkonventionens påverkan på stadsplaneringen
 • Utforma levande offentliga rum

Dela sidan med dina vänner:
 • Mycket intressanta dragningar och pedagogiska föreläsare. Trevlig stämning.

  Tidigare deltagare

 • Bra med flera perspektiv, från mindre och större kommuner, konsulter, jurister etc..

  Tidigare deltagare

 • Intressant, bra lokal och läge, bra förtäring.

  Tidigare deltagare

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • Moderator Susann Sass-Jonsson inleder konferensen

  Susanne är en uppskattad moderator som nu leder konferensen för tredje året i rad. Hon är utbildad civilingenjör på KTH med inriktning lantmäteri, mark- och fastighetsteknik och arbetar sedan flera år tillbaka som planhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholm, där hon har skaffat sig bred erfarenhet av planfrågor.

 • Långsiktig planering för att skapa förutsättningar för social hållbarhet
  • Så inkluderar du trygghetsfrågor och arbetar med brottsplatskartor i planprocessen
  • Dialogprojekt som underlag för nya strukturplaner som stärker den sociala hållbarheten
  • Fastighetsägarkartor och kartläggningar över platsspecifika förhållanden och invånarnas intressen – processer för utveckling och användande

  Oliver Berger, samhällsplanerare och projektledare, Urban utveckling & samhällsplanering

 • Planeringen och politiken – om samspel, styrning och spelregler för samhällsplaneringen

  Anders Kyrkander, samhällsbyggnadschef, Mullsjö kommun

 • Barnkonventionen i lagstiftningen – hur påverkar det samhällsplaneringen?
  • Konkreta tips och metoder för att involvera barn och unga i Stockholms stads utveckling
  • Åtgärder i offentliga rum med ungas perspektiv som utgångspunkt

  Fariba Daryani, strateg, Trafikkontoret Stockholms Stad


  Fariba presenterar Stockholms stads strategi för offentliga rum och visar exempel på hur trafikkontoret involverar barn och unga i stadens utveckling. Med sig har hon ett par av de ungdomar som bidragit med illustrationer och inspirerande förslag till förbättring av olika platser i Stockholm.

 • Lunch
 • Spårval dag 1
  Spår 1 - Detaljplanering

  13:35 – 14:20 Digitalisering av detaljplaner

  • Processer för framtagande av digitala planer
  • Erfarenheter kring digital planmosaik i Höganäs
  • Praktiska exempel för användning och för framtiden

  Linda Adler, lantmäteriingenjör, Höganäs kommun
  Michael Persson, GIS-samordnare, Höganäs kommun


  14:20 Eftermiddagskaffe


  14:50 – 16:05 Ny och avgörande praxis på detaljplaneområdet – avgöranden från MÖD och HD

  • Har kretsen av taleberättigade utvidgats? Vad gäller och vilken betydelse har det?
  • Betydande olägenhet och skälig hänsyn – vad får omgivningen tåla?
  • Vilka krav kan ställas på utredningar?
  • Ta chansen att ställa dina specifika frågor till Mark- och överdomstolen

  Vilma Herlin Hjorth, specialistföredragande PBL, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

  Spår 2 - Översiktsplanering

  13:35 – 14:30 Samverkan för en effektiv och smidig översiktsplaneringsprocess

  • Länsstyrelsens arbete med översiktsplanering i Västra Götaland
  • Betydelsen av en god dialog mellan stat och kommun
  • Så utvecklar vi dialogen med kommunerna

  Torbjörn Sahl, kulturgeograf, Länsstyrelsen Västra Götalands län

  14:30 Eftermiddagskaffe

  15:05 – 16:05 Juridiska aspekter vid framtagandet av översiktsplanen

  • Så påverkas översiktsplanen av barnkonventionen och mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen
  • Översiktsplanen och strandskyddet i centralorten och tätbebyggda områden
  • Översiktsplanen och tillståndsprövning för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

  Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom och Hedberg

 • Konferensens första dag avslutas
 • Konferensens andra dag inleds
 • Metoder för bedömning av skyfall och översvämningsrisker
  • Grundläggande begrepp kring nederbörd och avrinning
  • Beräkningsmetoder och analysmodeller – användbarhet och resultat
  • Konkreta lärdomar från olika projekt

  Anders Rydberg, konsult dagvattenfrågor, WSP

 • Förmiddagskaffe
 • Framgångsrika metoder för att levandegöra det offentliga rummet på mindre orter
  • Att korsbefrukta varandras berättelser – hur lustfylld diskussion om samhällsbyggnad mellan allmänhet, aktivism, profession och politik kan stimuleras
  • Att kartlägga lokala resursbaser och inkludera medborgarnas idéer – från tidigt skede till att skapa brett förankrade projekt


  Anders Berensson, arkitekt, Anders Berensson Architects
  Leif Ahnland, stadsarkitekt, Tibro kommun

 • Implementering av ny arkitekturpolitik i kommuner
  • Hur kan kommunerna arbeta med att implementera Proposition för gestaltad livsmiljö i sitt dagliga arbete?
  • Vad kan planarkitekten göra och vem ansvarar för det genomförda resultatet?
  • Så säkerställer du att arkitektoriska värden ej går förlorade vid detaljplanering av nya områden
  • Arkitekturveckan i Karlshamn – så har vi ökat kvaliteten och allmänhetens intresse för stadsplaneringen


  Emina Kovacic, stadsarkitekt, Karlshamns kommun

 • Moderator Susann Sass-Jonsson summerar och avslutar konferensen
 • Lunch för workshopens deltagare
 • Separat bokningsbar workshop: Målkonflikter i stadsutvecklingsprojekt

  Stadsutvecklingsprojekt tenderar att bli svårare än vad man initialt trodde med tidplaner och gemensamma visioner om slutmål.


  På workshopen, som utgår från projektet Stadsutvecklingszoner, fördjupar vi oss i det som styr och reglerar stadsutvecklingen på olika sätt, bland annat lagstiftning och policys. Vi kommer att, utifrån arbetet med olika case, konkreta platser och frågeställningar i aktuella städer, också belysa vilka övriga faktorer förutom lagstiftningen som gör stadsutvecklingen komplex. Det vimlar av målkonflikter – går det att komma till rätta med dem och hur?

  Ta del av spännande erfarenheter från projektet i en workshop där vi utifrån gemensamma erfarenheter och projekt kan ”klä av målkonflikterna” och se nya infallsvinklar för en positiv stadsutveckling.


  Workshopen fokuserar på:

  • Spänningsfältet mellan hållbarhet och ekonomi
  • Konstruktiv juridik
  • Kommunala handlingssystem och statens roll
  • Dialog och konflikt – vikten av att vara oenig med respekt

  Workshopen leds av:

  Marléne Engström, projektledare Stadsutvecklingszoner, Malmö Stad
  Åsa Jelinek, projektledare Stadsutvecklingszoner, Älvstranden Utveckling


  Projektet Stadsutvecklingszoner startade 2017 och avslutas i juni 2020. Det är en del av Vinnovas policylab och har gemensamt projektletts mellan Malmö stad och Älvstranden Utveckling i Göteborg. Övriga medverkande partners har varit Boverket, Göteborg stad, Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götalands län.

  Genom ett gediget arbete och återkommande utbyte mellan städerna och deltagande partners i projektet, har Stadsutvecklingszoner tagit en väldigt intressant vändning där erfarenheterna visar på helt andra faktorer än det man väntat sig.

Visa mer

Ska du delta?

Partners

Priser

Alla priser är exkl. moms

2019-06-26 och 2020-04-03
6.550
SEK
2.950
SEK
2020-04-04 och 2020-05-08
7.350
SEK
3.350
SEK
2020-05-09
8.350
SEK
3.950
SEK