Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Planhandläggardagarna 2019

2 dagar Konferens i Stockholm

11-12 juni 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Anmäl dig innan den 10 maj för bästa pris!

I år fokuserar den årliga mötesplatsen Planhandläggardagarna på hur du når framgångsrika resultat i din planering och skapar planer som både är genomförbara och som möjliggör en modern stadsutveckling!

Det finns många aspekter i planeringen som du som planhandläggare behöver ta hänsyn till – men hur går du egentligen från vision till verklighet på bästa sätt?

Ämnen som planbestämmelser, genomförandefrågor och gestaltning kommer alla belysas under konferensen tillsammans med sakfrågor som bland annat dagvatten och miljökvalitetsnormer. Föreläsarna är experter, forskare och duktiga praktiker som ger dig inspiration, metoder och verktyg för hur du kan hantera aktuella utmaningar i din roll.

Varmt välkommen på årets stora nätverksträff, skräddarsydd för dig som är planhandläggare!

PS! Missa inte att boka in dig på den för i år nya gemensamma middagen den 11 juni!

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Framgångsrik planering från vision till verklighet

 • Så skapar du en genomförbar plankarta
 • Lär dig sätta rätt planbestämmelser
 • Kravställningar för att lyckas med gestaltning
 • Aktuell rättspraxis kopplad till PBL
 • Praktiska verktyg och checklistor för att hantera dagvatten

Dela sidan med dina vänner:
 • Jag gillar att man blir väldigt inspirerad att komma hem till kontoret och försöka förbätta saker och ting. Det bidrar positivt till arbetsviljan.

  Deltagare från Planhandläggardagarna 2018

 • Duktiga föreläsare, innehållsrika aktuella presentationer med mycket konkreta tips.

  Deltagare från Planhandläggardagarna 2018

 • Intressanta föreläsningar med olika inriktning. Bra föreläsningar om dagvatten vilket jag tycker är svårt att utreda i planprocessen.

  Deltagare från Planhandläggardagarna 2018

Konferensen startar om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Några av våra talare

8662

Sara Westin
doktor i kulturgeografi, Uppsala universitet

Vision-verklighetsglappet i planeringen – varför blir det inte som vi har tänkt?

8663

Thomas Blomqvist
projektledare grönblå systemet, Uppsala kommun

Vilka verktyg finns för att hantera dagvatten i planprocessen?

8664

Irina Persson
utredningsingenjör dagvatten, Uppsala vatten & avfall

Vilka verktyg finns för att hantera dagvatten i planprocessen?

8665

Kalle Gustafsson
planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter

Genomförandefrågor – från planens syfte via bestämmelser & genomförandeavtal till färdig byggnation

8666

Jonas Ryberg
planarkitekt, Söderhamns kommun

Hur kan du arbeta med planbestämmelser i äldre detaljplaner så att de fungerar i praktiken?

7578

Tomas Vesterlin
civ. ing. jur. kand., Vesterlins

Att sätta rätt planbestämmelser för att skapa en genomförbar plan – viktig att tänka på i din planering

7579

Heléne Hjerdin
chef planavdelningen, Tyresö kommun

Hur får gestaltningen tyngd i planeringen?

7580

Ida Olén
chef detaljplaneringsenheten, Tyresö kommun

Hur får gestaltningen tyngd i planeringen?

7581

Carl-Gustaf Hagander
tekniskt råd, Mark- & miljööverdomstolen

PBL – tolkning av lagar & utslag i aktuella rättsfall

Program

 • Registrering med kaffe & smörgås
 • Moderator Susann Sass-Jonsson inleder konferensen

  Hon är utbildad civilingenjör på KTH med inriktning lantmäteri, mark- och fastighetsteknik och arbetar sedan flera år tillbaka som planhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholm, där hon har skaffat sig bred erfarenhet av planfrågor. Susann tror att vägen fram till långsiktiga hållbara lösningar är genom
  att planera utifrån devisen att ingen aktör äger ensam frågan och på konferensen är det hon som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • Att sätta rätt planbestämmelser för att skapa en genomförbar plan – juridiken att ha koll på
  • Vilka planbestämmelser blir riskabla i genomförandeskedet?
  • Vilka bestämmelser bygger in hinder och problem?
  • Öka din förståelse för hur planbestämmelser genomförs och varför andra professioner kan ha synpunkter på dem
  • Hur avgör du vilken planbestämmelse du ska välja när fleraverkar stämma?

  Tomas Vesterlin, civ. ing. jur. kand., Vesterlins

 • Vilka verktyg finns för att hantera dagvatten i planprocessen?
  • Verktyg och checklistor du kan använda i planeringen
  • Vilka frågor bör du ställa till experterna i kommunen för att lyckas med dagvattenhanteringen?
  • Vad får och kan du reglera enligt lagen?
  • Exempel på framgångsrika lösningar i kommun


  Thomas Blomqvist, projektledare grönblå systemet, Uppsala kommun
  Irina Persson, utredningsingenjör dagvatten, Uppsala vatten & avfall

 • Lunch
 • Vision-verklighetsglappet i planeringen – varför blir det inte som vi har tänkt?

  På passet berättar Sara Westin, forskare vid Uppsala universitet, om sin avhandling om glappet mellan vision och verklighet i projekt som strävar efter ”stadsmässighet”. Sara anlägger ett filosofiskt och psykoanalytiskt perspektiv på planering som uppmuntrar till eftertanke.

  • Hur förhåller sig planeraren kontra användaren till staden?
  • Vilka fällor finns i själva expertkunskapen?
  • Vad karaktäriserar egentligen planering och arkitektur?


  Sara Westin, doktor i kulturgeografi, Uppsala universitet

 • Hur får gestaltningen tyngd i planeringen?
  • Vår modell för vilka krav vi ställer på gestaltning i detaljplaner och kvalitetsprogram
  • Konkreta exempel på lyckad gestaltning – lärdomar, framgångsfaktorer och utmaningar
  • Hur vi ställer krav på gestaltning när marken är privat
  • Uppföljning och dialog med byggherren – så säkrar vi upp att byggnationen blir som vi har planerat


  Heléne Hjerdin, chef planavdelningen, Tyresö kommun
  Ida Olén, chef detaljplaneringsenheten, Tyresö kommun

 • Eftermiddagskaffe
 • PBL – tolkning av lagar & utslag i aktuella rättsfall
  • Senaste riktlinjerna från Boverket om planbestämmelser – vad gäller och hur påverkar de dig?
  • Vilka svårigheter skapar PBL för en smidig och effektiv planprocess?
  • Praktiska exempel och tolkning av rättsfall


  Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- & miljööverdomstolen

 • Diskussion & frågestund med Mark- & miljööverdomstolen
 • Från plan till genomförande – hur blir det som vi vill?
  • Relation mellan planbeskrivning och plankarta – vad bör stå i planbeskrivningen och hur tolkas den av bygglovssidan?
  • Hur kopplar vi planbeskrivning och andra dokument, såsom gestaltningsprogram, till planbestämmelserna?
  • Så samarbetar vi med exploatörer från tidigt planskede för att få genomförbara detaljplaner till rätt kvalitet

  Representant från planavdelningen på Staffanstorps kommun

 • Miljökvalitetsnormer för vatten – det nya regelverket & plan- & bygglagen
  • Vad säger den senaste lagstiftningen kring miljökvalitetsnormer?
  • Verktyg för att reglera miljökvalitetsnormer för vatten med planbestämmelser
  • Vanliga misstag och hur du kan undvika dem när det gäller krav på utredningen
  • Praktiska exempel från planer på hur miljökvalitetsnormer för vatten hanterats på ett bra sätt

  Björn Hellman, advokat & delägare, Advokatfirman Åberg & Co

 • Förmiddagskaffe
 • Hur kan du arbeta med planbestämmelser i äldre detaljplaner så att de fungerar i praktiken?
  • Hur går du tillväga för att matcha rätt syfte med rätt bestämmelse?
  • Svårtolkade bestämmelser i äldre detaljplaner – hur gör du för att para ihop dem med de nya bestämmelserna i PBL?
  • Så har vi tolkat gamla bestämmelser och reviderat äldre detaljplaner – framgångsfaktorer och utmaningar
  • Planbestämmelser anpassade efter den moderna utvecklingen av staden – praktiska exempel på byggnation ivårt riksintresse för kulturmiljö

  Jonas Ryberg, planarkitekt, Söderhamns kommun

 • Genomförandefrågor – från planens syfte via bestämmelser & genomförandeavtal till färdig byggnation
  • Vikten av ett tydligt syfte när du tar fram en plankarta
  • Hur bör du resonera för att ta fram en plan som är genomförbar i praktiken?
  • Effekten av genomförandeavtal och dess påverkan på byggnationen
  • Hur bör du utforma avtalen för att uppnå planens syfte?


  Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter

 • Lunch för workshopens deltagare
 • Planbestämmelser – vilka bestämmelser ska du använda & hur ska de utformas?

  Välkommen på en interaktiv workshop där du fördjupar dig ännu mer i de viktiga frågor som har tagits upp under konferensen. Föreläsning varvas med arbete i grupp där du kommer diskutera tillvägagångsätt för att sätta rätt bestämmelser efter angivna förutsättningar utifrån två fiktiva case. I slutet går vi gemensamt igenom fallen och diskuterar lämpliga åtgärder.

  Case 1: Reglera gällande buller & geoteknik

  • Hur utformar du bestämmelser som hanterar bullerproblematik
  • Hur utformar du bestämmelser gällande dåliga geotekniska förhållanden?

  Case 2: Reglera gällande dagvattenhantering & bergras

  • Hur ska du tänka när du sätter planbestämmelser om dagvattenhantering?
  • Hur kan du utforma en plan för att undvika risken för bergras?


  Workshopen leds av Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter

Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

8.350
SEK
3.950
SEK